Att hålla sitt löfte
(Foto: AFP/China Out Getty Out)


Under de Tre kejsardömenas tid, rikena Wei (220-265), Shu (221-263) och Wu (222-280) var Zhuo Shu en välkänd man. Han var känd för sin ärlighet och för att alltid hålla sina löften. 

En dag besökte Zhuo Shu sin vän, general Zhuge Ke, för att ta farväl av honom innan han reste från Jianye (dagens Nanjing) till sin hemstad Huiji (dagens Shaoxing i Zhejiang-provinsen). Zhuge Ke frågade honom när han skulle återvända från sin hemstad och Zhuo Shu berättade vilken tid och dag han skulle komma.

Den dag då Zhuo Shu skulle återkomma, bjöd Zhuge Ke in flera gäster. Han bad sina gäster att inte börja äta. Han sade:
– Låt oss vänta ett tag, för Zhuo Shu kommer säkert att komma, jag känner honom väl.
Gästerna blev häpna och sade:
– Huiji ligger ettusen miles härifrån och dessutom finns det många floder och sjöar som separerar de båda platserna Huiji och Jianye. Hur kan du vara så säker på att han kommer tillbaka i dag? 
Under tiden som gästerna ställde denna fråga kom Zhuo Shu som planerat. Gästerna blev mycket förvånade.

Zhuge Ke sade lite nonchalant: 
– Varken ett kontrakt eller en person kan hindra honom, hittills har Zhuo Shu alltid hållit sitt ord och han uppfyller alltid sitt löfte, eftersom han verkligen lever efter devisen ”det jag säger måste vara sant”. Det är precis som det som Yuan Fu från Songdynastin lärde ut i sin bok om disciplin i familjen. Allt som utlovats måste uppfyllas. Man måste följa den överenskomna tiden. Det kallas tro. 

Översatt från: www.theepochtimes.com/n2/content/view/8148/