Att göra affärer med Kina och mänskliga rättigheter
Man-Yan Ng. (Foto: The Epoch Times)


Följande tal hölls den 13 juni 2005, i Stockholm av Man-Yan Ng. Han är styrelseledamot i människorättsorganisationen International Society for Human Rights (ISHR), en NGO med observatörsstatus vid Europeiska Rådet och FN. Genom sitt arbete som vice direktör för försäljnings- och marknadsavdelningen i ett internationellt teknologiföretag har han mångårig erfarenhet från handel med Kina.

Namnet på seminariet var ”Kommunism och  mänskliga rättigheter i Kina”. Det organiserades av The Chinese Overseas Democracy Coalition, Epoch Times, the Independent Chinese PEN Centre samt The International Society for Human Rights.

***

Varför pratar vi om dessa två saker – att göra affärer och de mänskliga rättigheterna i Kina? Det är ju en ganska ovanlig kombination. De flesta affärsmän tänker inte på mänskliga rättigheter. Men det är dags att tänka på det nu. Och det är ganska enkelt, därför att det som händer i Kina i dag är en enorm utmaning för den demokratiska fria världen. I själva verket är det en utmaning för hela mänskligheten. Varför? Därför att Kina nu är den största och snabbast växande ekonomin i världen. På samma gång är Kina en plats där de största kränkningarna av mänskliga rättigheter äger rum. Det är en unik kombination. Aldrig i mänsklighetens historia har en kommunistisk diktatur lyckats åstadkomma ekonomisk tillväxt i mer än tjugo år i rad. Det faktum att de kränker de mänskliga rättigheterna är inte någon nyhet. Detta är en utmaning för oss och har ett stort inflytande på vår framtid. Det är därför värt att ta sig tid att diskutera detta.

Jag tänker inte nämna så mycket om hur den kinesiska ekonomin växer. Jag tror att de flesta av er läser mycket om det i media, även svensk media. Många svenska multinationella företag – jag arbetar för ett av dem – och många andra europeiska multinationella och västerländska multinationella företag gör affärer med Kina. Media pratar om fantastiska möjligheter. Finns det någon sanning i det? Kanske är det för bra för att vara sant?

Visst, ekonomin har växt i Kina. Ni förstår att under de senaste 20 åren har Kina haft en BNP-tillväxt på 6-10 procent. Självklart ska man inte glömma att de började på en väldigt låg nivå. Trots denna fantastiska tillväxt är Kinas bruttonationalprodukt i dag fortfarande bara en åttondel av Amerikas, cirka två gånger Indiens och en tredjedel av Japans. I BNP per capita producerar en amerikan 35 gånger mer än en kines i genomsnitt. Det stora gap som fanns för 20 år sedan krymper dock.

Med all denna nya förmögenhet kränker de olyckligtvis de mänskliga rättigheterna, till och med ännu effektivare än tidigare. Med pengarna som intjänats av hårt arbetande kineser kan de nu använda sig av högteknologiska verktyg och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har blivit allt mer sofistikerade. De har absolut inte blivit färre.

Några av mina affärsvänner har sagt till mig: “Jag tror att Kina håller på att bli bättre. Ni förstår, det Kinesiska kommunistpartiet är inte längre ett kommunistparti.”

Jag sade: “Varför?”

De sade: “Ta en titt och se att de till och med välkomnar kapitalisterna att bli partimedlemmar.”

Jag svarade: “Ni har rätt, men de har inte ändrat sina principer när det gäller det maktspelet. Visst, ni har rätt att under femtio- och sextiotalet, efter att de tog makten, dödade de många kapitalister. De fängslade många kapitalister; de tog pengarna från kapitalisterna och de som överlevde förföljelsen vågade inte säga ett ord som partiet inte gillade.”

“Varför välkomnar de kapitalister att gå med i partiet nu för tiden?”

Jag sade: “Mina vänner, det är inte samma kapitalister. Kapitalisterna under femtiotalet var folk som aldrig trodde på de historier som det Kinesiska kommunistpartiet berättade. Precis som min farfar, han trodde aldrig på dem. Det var utbildade människor som fortfarande var rotade i urgammal kinesisk visdom, en del mer, en del mindre. Dagens kapitalister är emellertid släktingar och goda vänner till partibossarna, de flesta av dem, inte alla. Ibland är partiledaren själv kapitalist med den skillnaden att han inte använder sitt namn som ägare. Därför säger de nu att kapitalisterna är välkomna in i partiet. KKP:s principer har aldrig förändrats. Varför? Därför att deras principer är inte så som folk under femtiotalet trodde – att de vill skapa ett klasslöst samhälle för att få jämlikhet!”

Deras verkliga princip är “ändamålet helgar medlen”, och detta har hela tiden varit väldigt konsekvent. Så vad är slutmålet? Vilket är deras syfte? Vad vill de ha? De vill ha makt! De vill erhålla makten, stärka makten, vidmakthålla makten. För att göra detta kan de ta till alla medel, verkligen alla medel. För femtio år sedan tog de till medel för att döda och fängsla kapitalisterna, i dag tar de till medel i allians med kapitalisterna. Inga problem alls för KKP!

Jag vill berätta mer om vad som hände med mänskliga rättigheter i Kina, men jag tror inte att jag behöver det efter alla fantastiska talare. Ni känner redan till det mesta. Någon kanske säger: ”Åh, men ni förstår, ni är påverkad av propagandan. Kanske är det inte alls så?”

Nå, jag kan berätta för er att ingen sysslar med propaganda så bra som KKP. Ni må säga att några människor som inte gillar partiet sysslar med propaganda, men jag kan berätta en personlig historia. Jag är en affärsman. Jag arbetar som en vice direktör för marknadsföring och försäljning på ett multinationellt företag. Som en del av mitt normala arbete åkte jag till Kina i affärer. Jag sade ”åkte”, därför att jag inte kan åka längre. Ni förstår redan halva historien.

Jag har gjort affärer med Kina sedan en lång tid tillbaka. När jag på den tiden kom som en västerländsk teknologiexpert, en affärsman, en chef, en vice direktör, vad som helst – ni känner till partiet – vilka medel som de använde i vänskapens namn… Jag var självklart mycket välkommen. De hade alla sorters knep för att smickra mig. Många ”affärspartners” som jag träffat var i själva verket alla partikadrar. De kanske till och med arbetar för statssäkerhet och för den så kallade United Front Ministry, en avdelning i den kinesiska regeringen med syfte att smickra folk utanför Kina, sådana som de kan behöva utnyttja en dag. Så jag var identifierad som en person som de en dag skulle kunna utnyttja. Jag förstod lite högteknologi, jag har i viss omfattning internationella affärserfarenheter och kanske kunde de till och med hjälpa till att göra bättre affärer med mitt företag. Jag var mycket välkommen. Överallt var det röda mattor, limousiner och allt annat…

Sedan, kanske för sex eller sju år sedan, började jag bli intresserad av frågor om mänskliga rättigheter därför att jag bevittnat alltför många kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina. Jag blev mycket hängiven att försvara mänskliga rättigheter. Jag höll tal på konferenser om mänskliga rättigheter i FN och i det europeiska parlamentet etc.

År 2002 tror jag det var, gjorde jag min senaste affärsresa till Kina. Kvart i tolv på natten ringde någon till mitt rum i Sheraton hotell i Peking. För att göra en lång historia kort, tre män från statssäkerheten i Kina ville prata med mig. De pratade en lång stund, men för att sammanfatta hela samtalet sade de: ”Ni gör en massa anti-kinesiska aktiviteter.”

Vad de menade med anti-kinesiska aktiviteter var mina människorättsförsvarande aktiviteter. De berättade för mig, precis som maffian: ”Om ni inte slutar med det så kommer vi att ruinera dina affärer. Ni kommer att få ändlöst med problem.” Sedan drog de till med ett leende i ansiktet: ”Å andra sidan, om ni är samarbetsvillig kommer vi att försäkra er att ni kommer att vinna alla projekt i Kina.”

Detta kommer inte från någon propaganda, det är min personliga erfarenhet. Folk kanske tänker: ”Men jag är en affärsman. Jag bryr mig inte om mänskliga rättigheter. Jag vill bara tjäna pengar och det är allt!” Emellertid är det inte så enkelt. Därför att alla affärsmän bör tänka långsiktigt, framförallt de i stora multinationella företag. Ni vill ha stora och långvariga affärer med långsiktig stabilitet. I dag skriver ni på ett kontrakt, ni går in i en affärsrelation med en kinesisk partner i tio år eller så. Sålunda vill ni veta huruvida era Kina-affärer är långvariga. Vilka är då faktorerna som gynnar eller till och med garanterar en långvarig affär? Dessa universella saker är inte specifika för Kina. För att ha en långvarig affär behöver du åtminstone två mycket viktiga faktorer.

En faktor är ett fungerande rättssystem, precis som vår advokat Peter bredvid mig här förstår väldigt väl. Det kinesiska lagsystemet är ett skämt. Den kinesiska domstolen är inte en domstol. Ni känner till Raoul Wallenbergsinstitutet i Sverige och förbundskansler Schröder i Tyskland har spenderat miljontals skattepengar för att befrämja uppbyggnaden av det kinesiska rättssystemet. Så kinesiska domare är nu klädda väldigt fint. De liknar mer och mer domare. Domstolarna är alla nymålade, ny lagar skrivs, nya lagböcker publiceras och så vidare och så vidare. Men det finns ett fundamentalt problem som är olöst.

Ni behöver bara ställa frågan: Är den kinesiska domstolen oberoende från regeringen, från partiet?

Nej, när en kinesisk tjänsteman visar upp det rättsliga systemet kommer han att visa er att de har lokala domstolar, provinsdomstolar, Högsta domstolen, de har lagen och så vidare. De kommer emellertid inte att visa er det sista steget och det är: på toppen av detta system finns det Kinesiska kommunistpartiet. Ett enda telefonsamtal från en partiboss kan bestämma innehållet i ett domslut i en domstol. Då är det är inte bestämt av en domare, inte av en jury.

Hur kan man göra affärer och känna sig trygg i ett land som inte har ett fungerande rättssystem?

Även om det finns ett fungerande rättssystem behöver man ytterliggare en mycket viktig komponent för en säker och långvarig affärsrelation. Det är tro och precis som professor Nieh pratade om, ömsesidig tillit baserat på tro. Hur kan man göra affärer med folk som man inte litar på? Varför säger jag att man inte kan lita på kinesiska partners? Det är inte så att kineser är födda oärliga. Problemet är att så många kineser nu har blivit offer för principen ”ändamålet helgar medlen”. Ett stort procenttal av de kinesiska affärsmännen tänker på detta sätt. Så länge som jag tjänar pengar kan jag ta till vilka medel som helst. Det finns ingen affärsmoral, ingen affärsetik. Varför? Kina har i själva verket en kultur som innehåller en lång tradition av moral och etik. Det gör detsamma huruvida man följer konfucianismens, buddhismens eller taoismens principer, de är alla bärare av relativt hög moral och etik. En sådan person kan man göra affärer med. Då känner man sig säker och kan sova gott.

Det Kinesiska kommunistpartiet har, sedan det tog makten 1949, systematiskt – inte tillfälligtvis – förstört alla religioner och alla trosgrupper. Jag behöver inte gå in i detalj, professor Nieh har redan diskuterat detta.

I dag kanske några säger: “Åh, men ni förstår, kommunistkina har förbättrats, förra gången som jag var i Shanghai och Peking besökte jag flera tempel och jag kunde se att det var många besökare där.”

Jag kan berätta för er att vad de har gjort är att de har målat dessa tempel – de som inte totalförstördes under kulturrevolutionen. Varför? De vill bedra världen. De vill visa världen utanför att de bryr sig om religionsfrihet och de vill har mer inkomster från turismen. Om de inte har välmålade tempel kommer turisterna att sluta komma.

De personer som verkligen håller fast i sin tro eller utövar sin genuina religion förföljs, såsom den underjordiska House Church Christians vilken professor Nieh nämnde. Kyrkor är tvungna att gå under jorden. Detta är en sorglig historia. För några år sedan försökte några Hongkong-kineser transportera cirka 30 000 biblar i originalversion in i Kina. De dömdes och fängslades. De kallades kriminella på grund av att de transporterade ett stort antal biblar! Hur mycket kan man lita på en kinesisk affärspartner när det inte finns någon tro i samhället? Moral och etik räknas egentligen inte in. Kanske pratar de om det i propagandan, men det de säger betyder egentligen ingenting. Så hur säker är en investering i Kina?

Det drar ut på tiden. Låt mig sammanfatta. Vilket är mitt råd till svenska affärsgrupper? Först av allt, var mycket, mycket försiktiga när ni investerar i Kina därför att långsiktiga investeringar med en tioårsperiods-betalning är riskfylla – jag kan inte och jag vill inte garantera någonting därför att vad som helst kan hända. Ni har i dag hört om publiceringen av ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Det är intressant att vi alla pratar om Nio kommentarer – jag kan hävda att jag vet ganska mycket om Kina, men de var mycket upplysande för mig. Dessa Nio kommentarer – underskatta dem inte. Jag vet genom mina kontakter med folk i Kina att de har skapat en våg av reflektioner över hela Kina, under ytan självklart. Ni vet att verkliga förändringar i samhället alltid börjar med förändring i folks sinnen. Jag finner det personligen väldigt bra att dessa Nio kommentarer sprids i Kina. Bara genom att förändra folks sinnen, när folk verkligen förstår vad problemet är i samhället – hur ont det Kinesiska kommunistpartiet är – endast då kan samhället förändras på ett positivt sätt. När samhället förändras till det bättre genom objektiv information och ny kunskap presenterat med medkänsla, kommer det att starta en förändringsprocess präglad av en maximal fridfullhet. Vi vill inte att Kina och det kinesiska folket ska lida av fler katastrofer eller av ytterligare en kulturrevolution. De Nio kommentarerna kommer inte att framkalla en revolution. De framkallar en varaktig och omfattande förändring i folks sinnen och som en konsekvens åstadkommer de förändring till det bättre för hela nationen.

Som affärsman rekommenderar jag att ni förenar er med denna utveckling. När ni gör affärer med Kina, använd ert tillfälle till att påminna det kinesiska folket om deras mänskliga rättigheter, få dem att förstå hur bra det är för dem och för Kinas framtid att ha mer informationsfrihet och pressfrihet. Stöd en sådan fri tv-kanal som New Tang Dynasty TV, vilken Madame Guo pratade om. Den är fantastisk.

Visste ni att New Tang Dynasty TV är den första tv-kanal som kan sända information om 4-juni-massakern på Himmelska fridens torg, förföljelsen av Falun Gong och ocensurerade nyheter till den kinesiska allmänheten? Det är fantastiskt. En smart affärsman borde stödja den. Varför? Därför att vi alla börjar se slutet för KKP, det Kinesiska kommunistpartiet har inte långt kvar. Långsiktiga affärer med Kina innebär: ”Jag vill göra bra affärer med Kina också tiden efter det Kinesiska kommunistpartiet.”  

Tro inte att KKP är så starkt och stabilt som det påstås i propagandan. Ni förstår, på kinesiska har vi ett vanligt talesätt: ”Mänskliga förväntningar kan aldrig överstiga den himmelska planen.” Himlen rör sig enligt dess fulländade plan hur vi än planerar. Om det inte går i linje med denna himmelska plan så kommer vår plan inte att fungera. Jag kan försäkra er om detta. Just en kort stund innan Berlinmurens fall 1989 pratade jag med mina tyska vänner och de sade alla till mig att de inte kommer att uppleva en förändring i DDR under sin livstid. Sedan efter bara några veckar var de förvånade. Så förbered dig för nästa förvåning, men det kommer inte att bli en kopia. Det kommer att hända på ett annat sätt. Gör er beredda på de verkligt långvariga och blomstrande affärerna med Kina på en potentiell marknad, tiden efter KKP.

***

Man-Yan Ng bor i Tyskland och är vice direktör för sälj- och marknadsavdelningen på ett multinationellt teknologiföretag. Han har mer än 25 års erfarenheter av affärer på den kinesiska marknaden och är en uppskattad talare vid symposium om företagsstrategier i Kina. Han har djup insikt i olika aspekter hur man gör affärer med Kina, såväl som det kinesiska samhället i allmänhet.

Trots hans strama tidsschema är Man-Yan Ng en hängiven försvarare av mänskliga rättigheter för folket i Kina och de som lever under andra diktaturer i världen. Han är också styrelseledamot i International Society for Human Rights. http://www.ishr.org/