Att bli gravid
Att bli gravid är ett ämne som berör många. Medan vissa överraskas av en oplanerad graviditet kan andra ha så svårt att bli gravida att de får söka hjälp för att öka sina chanser. (Foto: via Shutterstock)


Att bli gravid är ett ämne som berör många. Medan vissa överraskas av en oplanerad graviditet kan andra ha så svårt att bli gravida att de får söka hjälp för att öka sina chanser. Innan man söker en kanske kostsam hjälp, kan det emellertid vara bra att öka sina chanser på egen hand genom att lära sig om hur kroppen fungerar och hur fertiliteten påverkas av olika faktorer.

En av faktorerna som har betydelse för hur lätt man blir gravid är ens ålder. Ett par där kvinnan är 35 år eller yngre har 20 procents chans i månaden att bli gravida och 80-90 procent av alla dessa par blir gravida inom ett år. 

Vid 40 års ålder har chansen att bli gravid sjunkit till 5% per månad och endast hälften av dessa par blir gravida inom 12 månader.

Även den blivande pappans ålder har betydelse. För kvinnor vars partner är 45 år eller äldre tar det nästan 5 gånger så lång tid att bli gravid jämfört med de vars partner är i 20-årsåldern.

Samtidigt som det inte är så mycket vi kan göra åt vår ålder, kan det avsevärt förkorta tiden det tar att bli gravid om man anpassar sin tajming. I bästa fall kan detta göra att man slipper åka till en fertilitetsklinik.

Att hitta sitt fertila fönster

Vid ägglossning släpps ett ägg från äggstocken och om det finns sperma i närheten vid den tidpunkten är chanserna goda att ägget befruktas och börjar växa och bli en bebis.

Befruktning är endast möjlig från cirka fem dagar före ägglossning fram till och med dagen för ägglossning. Dessa sex dagar kallas för det ”fertila fönstret” i en kvinnas cykel och hänger ihop med spermans livslängd (fem dagar) och äggets livslängd (24 timmar). Sannolikheten att bli gravid är störst om samlaget sker under de tre dagarna innan ägglossningen sker, inklusive dagen för ägglossningen.

Det fertila fönstret varierar beroende på vilken längd kvinnans menscykel har. Tiden mellan ägglossning och nästa mens är omkring 14 dagar, oavsett cykelns längd, men tiden före ägglossning varierar mellan kvinnor.

I en 28-dagarscykel sker ägglossningen vanligen omkring dag 14 och chansen att bli befruktad är störst mellan dag 11 och 14. I längre cykler, säg 35 dagar mellan mens, sker ägglossningen omkring dag 21 och dagarna 18 till 21 är de mest fertila. I en 24-dagarscykel sker ägglossningen omkring dag tio och de mest fertila dagarna är från sju till tio.

Om en kvinna har samlag sex eller fler dagar före sin ägglossning är chansen att bli gravid så gott som noll. Därefter ökar chansen för graviditet stadigt. Om hon har samlag under de tre dagarna innan och under ägglossning har hon 27-33 procents chans att bli gravid. 

Efter det sjunker chansen att bli gravid snabbt. Vid tolv till 24 timmar efter ägglossningen kan kvinnan inte längre bli gravid, under den cykeln.


Kvinnor har lättast att bli befruktade under de tre dagarna före, inklusive den dagen som ägglossning sker. (Foto: via Shutterstock)

Kvinnor har lättast att bli befruktade under de tre dagarna före, inklusive den dagen som ägglossning sker. (Foto: via Shutterstock)

Att känna sin kropp och hur den förändras när ägglossningen närmar sig är också viktigt. Några dagar före ägglossning får man ofta en flytning som är klar och slemmig, ungefär som äggvita, vilket är perfekt för spermier att simma i. Flytningen är en tidig och användbar ledtråd som talar om att ägglossningen närmar sig.

Om du vill försäkra dig själv om att din tajming stämmer, kan du använda dig av ägglossningstest. Dessa finns att köpa på apotek. Några dagar innan du tror att du kommer ha ägglossning börjar du testa din urin varje dag. Du kan räkna med att ha ägglossning 24 till 36 timmar efter att testet visar positivt.

Om allt detta verkar för komplicerat är ett alternativ att alltid ha samlag varannan eller var tredje dag. På så sätt täcks de viktiga dagarna in utan att man behöver vara så teknisk vad gäller den mest fertila tidpunkten.

Karin Hammarberg arbetar inte för något företag eller organisation som kan ha nytta av denna artikel. Denna artikel publicerades ursprungligen i The Conversation. Monash University är Australiens största universitet.

För mer information om graviditet läs gärna på www.1177.se

Översatt från engelska.