Att avvakta och övervaka kan vara bra vid prostatacancer
Strålbehandling är en metod som är vanlig vid prostatacancer. För patienter med låg risk för spridning, kan det vara bättre med en avvaktande och övervakande behandling än att behandla aktivt, visar en svensk studie. (Foto: Mychele Daniau/AFP)


För patienter med lokal prostatacancer med låg risk för spridning, kan det vara bättre med en avvaktande och övervakande behandling än att behandla aktivt, visar en svensk studie.

Varje år upptäcks runt nio tusen nya fall av prostatacancer i Sverige och under de senaste decennierna har antalet fall ökat kraftigt. Drygt en tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer.

Vilken behandlingsmetod som är den lämpligaste vid tidig prostatacancer har experterna sedan länge debatterat om. Vissa experter förespråkar så kallad aktiv monitorering, vilket betyder att man avvaktar och följer cancerns utveckling och om cancern utvecklas sätter man in aktiv behandling.

Professor Pär Stattin, urolog vid Umeå universitet, har tillsammans med sina medarbetare analyserat uppgifter på 6849 patienter under 70 år med lokaliserad prostatacancer, då  tumören var begränsad till själva prostatan, i Nationella prostatacancerregistret. Tumörerna bedömdes ha låg eller medelhög risk att sprida sig.

Från 1997 till 2002 påbörjades övervakning för 2 021 av patienterna medan 3 399 av patienterna fick sin prostatakörtel bortopererad och 1 429 fick genomgå strålbehandling.

Forskarna kom fram till att  risken för att dö i prostatacancer inom tio år var totalt 3,6 procent i den grupp som övervakades (2,4 procent vid lågrisktumörer och 5,2 procent vid tumörer med medelhög risk) och något lägre bland patienterna som fick aktiv behandling: 2,5 procent bland dem som opererades och 3,3 procent bland de som fick strålbehandling.

Forskarna har dragit slutsatsen att övervakning av tumörutvecklingen är den bästa metoden för män med lokal prostatacancer av lågrisktyp.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

FAKTA :

Man brukar tala om olika stadier av prostatacancer. I det första stadiet växer tumören enbart inuti själva prostatakörteln. Detta stadium kallas tidig eller lokaliserad prostatacancer. I senare stadier växer tumören även utanför körteln och kan sprida sig till lymfkörtlar och andra organ, vanligen skelettet. Spridning till andra organ förekommer, men är sällsynt. Det finns ett klart samband mellan PSA-värdet och hur utbredd prostatacancern är: ju högre värde, desto högre risk för spridning.

Källor: Cancerfonden, Journal of the National Cancer Institute