Atomenergiorganets chef oroas av Irans kärnenergiprogram
IAEA:s general direktör ElBaradei i styrelserummet, Wien, Österrike, 6 mars 2006. (Foto: IAEA.org Image Bank)


Det internationella atomenergiorganets (IAEA) generaldirektör Mohamed ElBaradei sade på en presskonferens i Wien den 6 mars att problemet med Irans kärnenergiprogram gör att situationen i Mellanöstern är mycket, mycket labil. Han vädjade till alla parter att utöva kreativ diplomati för att lösa problemet.

När IAEA:s styrelse denna vecka möts i Wien är frågan om Irans kärnenergi program det hetaste diskussionsämnet.

I tre år har IAEA undersökt Irans kärnenergiprogram, efter avslöjandet 2002 att landet i hemlighet har hållit på med kärnenergiforskning och urananrikning i 18 år. Iran är medlem i IAEA och försummelse att informera organet ledde till misstänken om att Iran vill tillverka kärnvapen. I maj 2003 avslöjade Iran även ett tungvattenreaktorbygge i Arak.

Iran hävdar att kärnenergiprogrammet ryms inom ramarna av IAEA och ickespridningsavtalet NPT, och att landet endast utnyttjar sin rätt att använda kärnenergiteknologi för fredliga ändamål.

Efter påtryckningar från England, Frankrike och Tyskland gick Iran med på att tillfälligt stoppa urananrikning i november 2004. Under tiden fortsätter IAEA att undersöka om det finns grund för misstanken om att Iran planerar att skaffa kärnvapen. Iran har kärnkraftanläggningar i Nathaz, Isfahan, Bushehr och Arak, samt forskningsanstalter i Teheran, Bonab och Ramsar.

– Vi har inte sett indikationer på disponering av material till kärnvapen eller andra sprängredskap. Hur som helst finns det fortfarande ett antal viktiga tvivelaktigheter som behöver klargöras. På grund av detta uttrycker jag oro och ånger över att vi inte rett ut dessa tveksamheter efter 3 år, sade Mohamed ElBaradei.

Iran har tillåtit IAEA inspektörernas tillträde till flera kärnenergianläggningar, men IAEA är missnöjt med Irans respons på dess frågor och begäranden om handlingar. Det har lett till ökade spänningar. Den 10 januari återupptog Iran urananrikningen, vilket har orsakat oro i det internationella samfundet.

USA vill att IAEA gör ett kraftfullt uttalande som kräver att Iran överger sina planer på kärnvapenanskaffning och rapporterar Iran till FN:s säkerhetsråd. Ryssland som har intresse i att sälja kärnenergiteknologi och utrustning till Iran, och Kina som vill ha tillgång till Irans olja vill inta en mjukare linje.

– Alla förstår att upptrappning inte kommer att förbättra situationen, som är mycket, mycket labil. Vad alla vill se är en balans mellan Irans rätt att använda kärnenergi för fredliga ändamål och en försäkran till det internationella samfundet om att programmet är till för fredliga ändamål, sade ElBaradei.

Ingenting tyder på att Iran kommer att tillmötesgår IAEA:s krav på att avbryta urananrikningen. FN:s säkerhetsråd, som har mandat att införa sanktioner mot Iran kommer att ta emot en lägesrapport from IAEA efter veckans möte.