Atlantis levererade partikelräknare från KTH
Atlantis tog mark på Kennedy Space Center på onsdagen. (Foto: Nasa)


Rymdfärjan Atlantis landade på onsdagen mjukt på Kennedy Space Center efter att ha varit borta sedan den 7 februari. Den 9 februari nådde färjan den internationella rymdstationen där rymdlaboratoriet Columbus ägt av European Space Agency monterades.

Inne i Columbus finns Fluxen, en relativt enkel konstruktion som byggts av Mark Pearce, professor vid avdelningen för partikel- och astropartikelfysik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Den svenska astronauten Christer Fuglesang har deltagit i projektet. Med hjälp av datorsimuleringar har han studerat de förväntade strålningsnivåerna inne i Columbus. Det var när idén om att mäta den kosmiska strålningens variationer och använda mätvärdena för att öka intresset för rymden och kosmisk strålning hos skolelever, som Fluxen byggdes

– Det här är ett sätt att ge eleverna en konkret bild av strålning och magnetfält – något som vanligtvis är ganska abstrakt för dem. Här får de värden från rymden som de kan jämföra med mätresultat för kosmisk strålning uppmätta på jorden, säger Mark Pearce.

En kopia av den uppsända Fluxen kommer att finnas på Vetenskapens hus i Stockholm så att skolklasser kan jämföra sina strålningsvärden här på jorden med strålningsvärdena från rymdstationen. Fluxen-kopian kommer sedan att resa ut till skolor i Sverige under hösten 2008, i ett projekt tillsammans med Rymdstyrelsen.


Partikelmätaren Fluxen från KTH. (Foto: KTH)

Partikelmätaren Fluxen från KTH. (Foto: KTH)