Återupprättad traditionell kultur demonterar KKP
Dr. Zhang Tianliang protesterade mot KKP:s störningar av Spectacular den 31 januari 2008. (Foto: The Epoch Times)


Kontrasten mellan traditionell kinesisk kultur och det kinesiska kommunistpartiets (KKP) kultur blir tydlig i Divine Performing Arts produktion som sponsras av New Tang Dynasty TV (NTDTV).

När människor analyserar de politiska aspekterna för att finna en orsak till kollisionen bör vi uppmärksamma dem på att den kulturella krocken inte bara är ett tema som avbildas i showen; det är också en huvudfaktor som bestämmer i vilken riktning det kinesiska samhället är på väg.

När man ser på den traditionella kinesiska kulturen, så kan KKP:s politik delas in i två perioder. Den första syftade till att eliminera den traditionella kulturen — en ansträngning som nådde sin höjdpunkt under ”Kulturrevolutionen”. Under detta decennium dödade man den kinesiska kulturen. KKP förstörde inte bara fysiskt de historiska lämningarna vilka går hela fem tusen år tillbaka i tiden; de skar också av ursjälen till den traditionella kulturen. Under den andra perioden visar KKP upp sig som arvinge till den traditionella kulturen hävdande sin rätt att uttrycka den samtidigt som det förvränger och utnyttjar dess natur.

Många har kanske lagt märke till att när utländska politiker besöker Kina förlägger KKP ofta deras första stopp till staden Xi’an. KKP drar avsiktligt nytta av de kulturella relikerna från den blomstrande Han-åldern (206 f.Kr. – 220 e.Kr.) och Tangdynastin, (618-906 e.Kr.) för att lura utlänningar.

Innan NTDTV:s uppkomst verkade KKP:s strategi vara ganska effektiv. Inte bara för att utländska regeringar hade dålig kunskap om den kinesiska kulturen, många i hela landet såg arkeologisk konst (som kalligrafi, målningar, antikviteter, arkitektur och kostymer) såväl som förmågor (till exempel teater, dans, kampsport och akrobatik) som traditionell kinesisk kultur – en ganska ytlig tolkning. KKP har sponsrat många shower under förevändning av att visa upp traditionell kultur, men faktum är att de bara visar upp partikulturen – ett trick som lurat många. Utlänningar som kommit att älska den kinesiska kulturen har tagit miste på och trott att det är KKP:s kultur som är den ursprungliga. När de varmt omfamnar den kinesiska kulturen är det i själva verket KKP:s kultur de mött.

När NTDTV började sina sändningar förändrades situationen dramatiskt.

I och med att partikulturen gömts undan bakom den så kallade traditionella kulturen så skräms KKP enormt av återuppvaknandet av den sanna kinesiska historien. När partikulturen exponeras kommer KKP inte bara att tappa ansiktet. Än viktigare är att det kommer att avslöja en direkt kontrast mellan de traditionella kinesiska dräkterna och det skenheliga, förvrängda och illasinnade i KKP:s kultur.

När tron på traditionell kultur och moraliska värderingar väcks till liv så kommer människors samveten också att vakna upp. Avskiljningen av partikulturen är då oundviklig. När det sker kommer KKP:s politiska system att förlora den miljö som i dag håller det vid liv.

Med andra ord är processen för att återväcka kulturen en process av att demontera de kulturella aspekterna av KKP. Deras kultur står inför en svår situation från vilken den inte kan fly undan. Om de inte gör något så kommer de bara att hjälplöst få se på när dess kultur faller sönder och utplånas.

Därför är det enda sättet för KKP att klamra sig fast vid att förhindra att den traditionella kinesiska kulturen sprids. I flera städer och länder har de kinesiska ambassaderna och konsulaten direkt förstört för NTDTV:s shower vilket exponerat KKP:s rädsla för den sanna kulturens återkomst. Det är så skräckslaget att det inte sparar några ansträngningar för att hindra sådana produktioner – ett ofrånkomligt agerande för en regering som inte har några alternativ att säkra sin överlevnad på.

Vad som kan förväntas är att före KKP:s fullständiga kollaps kommer de att fortsätta att störa av ren desperation, men deras ansträngningar kommer att vara förgäves.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-1/65162.html