Återuppbyggnadspengar efter jordbävningen i Sichuan användes fel
Pengar som skulle gått till uppbyggnaden efter jordbävningen i Sichuan har fått andra användningsområden, enligt kinesisk rapport. (Foto: AFP)


Över 40 miljarder yuan (en yuan är ungefär en svensk krona) som var avsedda för hjälpoperationer efter den katastrofala jordbävningen i Wenchuan i Sichuan missbrukades eller nådde inte fram. Beräkningen gäller fram till slutet av 2009, enligt Kinas riksrevision.

Närmare 6 miljarder yuan hade använts felaktigt till andra projekt än återuppbyggnad och en del hade använts för att betala tillbaka lokalregeringens lån, enligt rapporten.

Vissa lokala ämbetsmän lurade även till sig medel genom att förfalska uppgifter om folkmängden i sin region, vilket resulterade i förluster på 241 miljoner yuan.

Frånvaron av ett övergripande system för att hantera distributionen av medlen ledde till att 5,2 miljarder yuan fastnade på åtta olika departement inom centralregeringen och 29,9 miljarder på olika lokala nivåer, enligt rapporten.

Dessa resultat presenterades på nationella folkkongressens ständiga kommittés 15:e session av Liu Jiayi, chef för den kinesiska riksrevisionen.

Riksrevisionen hade organiserat över 8000 revisorer för att undersöka omkring 13 000 återuppbyggnadsprogram, varav 60 procent var centralt finansierade och 40 procent var finansierade av de lokala myndigheterna.

Sammanlagt 274 projekt, vilket motsvarar 24 procent av de som undersökts, befanns avvika från planen och inte leva upp till de förväntade målen.

Enligt Southcn.com hade sammanlagt 400 miljarder yuan samlats in för återuppbyggnaden.

Vissa överlevande efter jordbävningen uttryckte sin ilska över missförhållandena kring nödhjälpspengarna på bloggar och forum.

”Det är lätt att se var pengarna tog vägen om man kollar på byledarnas hus. Under de senaste två åren har de plötsligt blivit rika. En del verkar rikare än miljonärer! De slösar bort återuppbyggnadspengarna”, skrev en bloggare.

”Även fastän ingen trodde att pengarna skulle användas korrekt och effektivt för att bygga upp området kunde väl ändå ingen föreställa sig att 5,8 miljarder skulle felanvändas”, skrev en annan.

”Vi vet inte var pengarna användes…jag vet inte var pengarna tog vägen. Det finns ingen som övervakar”, stod i ett annat inlägg.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38299/