Återuppbyggnad svår efter år av konflikt
Liberias Ellen Johnsson Sirleaf är Afrikas första demokratiskt valda kvinnliga president. Hennes regering försöker nu arbeta för hållbar utveckling och demokrati i det före detta konfliktdrabbade landet. (Foto: Sofia Partanen)


Att åter bygga upp ett land som under lång tid lidit av inbördeskrig är en stor utmaning. Denna utmaning berättade Liberias president Ellen Johnsson Sirleaf om i går under sitt besök i Stockholm.

Ellen Johnsson Sirleaf är Afrikas första demokratiskt valda kvinnliga president. Hennes regering tog över makten i Liberia för två år sedan, efter det 14 år långa inbördeskriget. Nu vill den nya regeringen arbeta för hållbar utveckling och demokrati – ett mål som ofrånkomligen kommer kräva stor ansträngning och som kan ta tid.

– Hur ska vi kunna säga till vårt folk att deras byar fortfarande inte kan återuppbyggas förrän om några år? Hur ska vi säga att deras barn fortfarande inte kan gå i skolan? sade presidenten för att belysa svårigheterna och tidsaspekten i det omfattande arbetet som landet nu står inför.

I samband med inbördeskriget
förstördes stora delar av samhällsstrukturen och ekonomin gick i botten. Arbetslösheten ökade kraftigt. Nu handlar reformerna om att återskapa nationella institutioner och att nå en hållbar utveckling.

– Det är viktigt med jämlikhet i tillväxten, så att fler människor gagnas. Om inte, riskerar vi att åter falla in i konflikt.

Ellen Johnsson Sirleaf menar att oavsett hur mycket stöd Liberia kan få utifrån så måste landet självt ha viljan att kämpa.

Presidenten berättade i sitt
anförande i riksdagen om när huvudstaden efter 14 år återigen fick tillbaka strömmen. Hon såg små barn som dansade i ljuset på gatan och barn som förut alltid trott att vatten kom från en hink, blev förvånade och näst intill rädda av att se vatten komma ur en kran.

På frågan om Liberia har något att lära fattiga länder som påstås inte klarar av att ha demokrati, svarade hon:

– Jag accepterar inte påståenden som att fattiga länder inte kan styras med demokrati. Många konfliktdrabbade länder har insett att de måste involvera folket. Oavsett hur stor ekonomisk tillväxt ett land har – om människor inte känner sig delaktiga är det inte hållbart i längden.