Astronomer kan ha hittat Vintergatans näst största svarta hål
En illustration av gas som virvlar runt ett svart hål. (Foto: Keio University / NOAJ)


Forskare tror sig ha funnit det näst största svarta hålet i Vintergatan, med en massa som är 100 000 gånger större än solens. Det osynliga svarta hålet observerades med radioobservatoriet Nobeyama i Japan.

Det svarta hålet upptäcktes av ett forskningsteam under ledning av professor Tomoharu Oka på Keio-universitetet i Tokyo. Teamet observerade först ett underligt gasmoln bara 200 ljusår från centrum av Vintergatan, vars diameter är omkring 100 000 ljusår.

Molnet innehöll gas som rörde sig i extremt varierande hastigheter, men det fanns inga kompakta objekt eller supernovor som kunde förklara ”den stora spridningen i hastighet”, sade Oka i ett uttalande.

För att testa huruvida spridningen orsakades av ett svart hål gjorde teamet en datorsimulering av gasmolnet med en gravitationskälla med 100 000 gånger större massa än solens, vilket matchade observerad data för gasmolnet.

– Med hänsyn till att inga kompakta objekt syns på röntgen- eller infraröda observationer så är, såvitt vi vet, ett svart hål den bästa kandidaten för det kompakta enorma objektet, sade Oka.

Detta kan vara den första upptäckten av ett medelmassivt svart hål, något som kan leda forskarna till bättre förståelse för hur supermassiva svarta hål bildas. Supermassiva svarta hål har en massa som är flera miljoner till flera miljarder gånger större än solens. Ingen vet emellertid hur supermassiva svarta hål bildas. En hypotes är att de bildas genom att medelmassiva svarta hål slås ihop, något som aldrig tidigare har observerats.

I nya observationer har man noterat en mängd moln med ”stor spridning i hastighet”, vilket gör det möjligt att de innehåller svarta hål. Det finns uppskattningsvis 100 miljoner svarta hål i Vintergatan, men med röntgenobservationer har man bara upptäckt runt ett dussintal. Radioobservatorier kan vara det rätta verktyget för att finna fler av dem.

– Undersökningar av gasrörelser med radioobservatorier kan utgöra ett kompletterande sätt att söka efter svarta hål. De pågående observationerna över stora områden i Vintergatan med Nobeyamas 45-m-teleskop … [har] potentialen att dramatiskt öka antalet kandidater till svarta hål, sade Oka.