Assange-utlåtande ifrågasätts
Demonstranter höll i går upp en banderoll utanför Ecuadors ambassad i London, där Julian Assange befinner sig sedan tre och ett halvt år tillbaka. (Foto: Frank Augstein/AP/TT)


Julian Assange måste återfå sin frihet och dessutom kompenseras, kräver FN-gruppen UNWGAD.Men Sverige och Storbritannien avfärdar gruppens slutsatser.

I dag blev det officiellt: FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden, UNWGAD, har i en utredning slagit fast att Wikileaksgrundaren Julian Assange är ”godtyckligt frihetsberövad i strid med internationella åtaganden”.

Både Sverige och Storbritannien bär ansvar för det godtyckliga frihetsberövandet anser UNWGAD. FN-gruppen riktar kritik mot att Assange hållits isolerad i brittiskt fängelse, suttit i husarrest samt att han enligt den påtvingats situationen på ambassaden.

FAKTA: Fallet Assange
Den australiske Wikileaksgrundaren Julian Assange tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.
Efter ett besök i Sverige 2010 väcktes misstankar om fyra sexbrott. Ett fall av olaga tvång och två fall av sexuella ofredanden preskriberades i augusti 2015. Det fjärde fallet, som gäller misstänkt våldtäkt, preskriberas först i augusti 2020.
Assange har sagt sig vara villig att förhöras av svensk åklagare på ambassaden. Rättsliga hinder mellan Ecuador och Sverige har hindrat detta tills länderna ingick ett avtal om rättshjälp i december 2015. Den svenska åklagaren överväger att ansöka på nytt till Ecuador om förhör med Assange, som i så fall rent praktiskt ska skötas av ecuadorianska utredare.
Assange fruktar att Sverige ska överlämna honom till USA.

Sydkoreanen Seong-Phil Hong, UNWGAD ordförande, skriver att ”det godtyckliga frihetsberövandet av Mr Assange bör avbrytas, hans fysiska integritet och rörelsefrihet respekteras, och att han bör ha rätt till (…) kompensation”.

Regeringen avfärdar

I sitt svar till UNWGAD skriver den svenska regeringen att den avfärdar dess slutsatser.

Assange riskerar inte att överlämnas till USA, skriver UD:s rättschef Anders Rönquist till FN-gruppen.
”I vilket fall har inte någon förfrågan om överlämning rörande Mr Assange riktats till Sverige.”

Rönquist skriver vidare: ”Mr Assange har valt, frivilligt, att vara på den ecuadorianska ambassaden och svenska myndigheter har ingen kontroll över hans beslut att vara där. Mr Assange är fri att lämna ambassaden när som helst. Således är han inte berövad sin frihet där på grund av något beslut som fattas eller någon åtgärd som vidtagits av svenska myndigheter.”

FAKTA: Två FN-konventioner
UNWGAD skriver: ”Arbetsgruppen slår fast att frihetsberövandet strider mot artiklarna 9 och 10 i Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och artiklarna 7, 9(1), 9(3), 9(4), 10 och 14 i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.”

Båda är FN-konventioner som Sverige är bundna vid.

Vad gäller önskemålet om att hanteringen av Assanges fall ska bedömas på nytt understryker Rönquist att Sverige och Storbritannien har regelbundna kontakter, ”i synnerhet för att underlätta för den svenska Åklagarmyndighetens förundersökning.” Han påpekar också att Ecuador och Sverige den 22 december 2015 ingick ett avtal om rättshjälp, vilket kan bana väg för förhör på ambassaden.

Förändrar ingenting

Även Storbritanniens UD är kallsinnigt.

”Detta förändrar ingenting i sak. Vi tillbakavisar alla påståenden om att Julian Assange är godtyckligt frihetsberövad. Storbritannien har redan klargjort för FN att vi kommer att bestrida panelens slutsats”, säger en talesperson för det brittiska utrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

FAKTA: UNWGAD
UNWGAD, FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden, sorterar under FN:s människorättskontor i Genève, OHCHR.
Den oberoende gruppens medlemmar är varken anställda av FN, någon stat eller organisation. Den består av folkrättsexperter som arbetar på frivillig basis utan lön.
Arbetsgruppen utgör ingen internationell domstol, men granskar fall om påstådda godtyckliga, olovliga frihetsberövanden runtom i världen.
Dess synpunkter är inte bindande men påverkar regeringsbeslut, lagstiftning och rättsfall med mera.
Under 2014 kom UNWGAD med 57 utlåtanden om 422 personers frihetsberövande i 30 länder.
Gruppen har fem medlemmar och leds av Seong-Phil Hong från Sydkorea. De övriga kommer från Mexiko, Benin, Australien och Ukraina.
Källa: OHCHR.

Brittiska UD påpekar att Assange undvikit att gripas av brittiska myndigheter ”genom att välja att stanna kvar på den ecuadorianska ambassaden”.

”Misstanken om våldtäkt kvarstår och det finns en europeisk arresteringsorder så Storbritannien har ett juridiskt ansvar att utlämna honom till Sverige”, heter det i uttalandet från talespersonen som enligt brittisk praxis inte namnges.

Fasttställt i HD

Thomas Olsson, en av Assanges svenska advokater, har sin uppfattning klar.
– Det är min bestämda åsikt att den här (UNWGAD:s) bedömningen måste ligga till grund för hur åklagarmyndigheten och domstolarna agerar framöver, säger han om FN-panelens slutsatser.

FAKTA: Inte enigt
UNWGAD var inte enigt i sitt utlåtande om Julian Assange. En av de fem medlemmarna anser inte att Assange är frihetsberövad och att ärendet därför inte faller under UNWGAD:s mandat. En annan medlem är liksom Assange australier och deltog därför inte i överläggningarna.
Panelen går i sitt utlåtande inte in på våldtäktsmisstankarna mot Assange, även om FN-gruppen anser att han bör återfå sin rörelsefrihet. FN-gruppen anser att svenska och brittiska myndigheter på nytt ska bedöma hans fall men berör det i övrigt inte närmare.

Eftersom Assange tillflykt till ambassaden ses som en form av godtyckligt frihetsberövande bör beslutet om att Assange ska vara häktad i sin frånvaro omprövas, enligt Olsson.

Den svenska Åklagarmyndigheten har påpekat att häktningen av Assange är fastställd i Högsta domstolen och skriver i ett pressmeddelande att ”Yttrandet från arbetsgruppen har ingen formell betydelse för den pågående förundersökningen enligt svensk lagstiftning”.

Den ansvariga åklagaren uppges vara på resande fot och ”har ännu inte haft möjlighet att ta ställning till händelseutvecklingen”.