Aspartam - farligt sött?
Aspartamets historia började 1965 då kemiföretaget GD Searle testade fram ett läkemedel. Man upptäckte då ett ämne som är 180 gånger sötare än socker. När man första gången testade ämnet på sju apor dog en av dem och fem apor fick epileptiska anfall. Apan på bilden har ingen koppling till artikeln. (Foto: AFP /Ed Jones)


Många människor idag har fastnat i beroendet av det artificiella sötningsmedlet aspartam. Huvudvärk, håravfall, depression, ångest, muskelvärk, trötthet, magbesvär, krampryckningar och nervösa ryckningar är några av de besvär som sötningsmedlet kan framkalla.

Aspartam är ett artificiellt sötningsmedel som används i många lightprodukter, bland annat i läskedrycker, tuggummi och godis.

Russell L. Blaylock, tidigare professor i neurokirurgi vid University of Mississippi Medical Center, anses vara en av de främsta experterna på aspartamets risker.

I en a sina böcker ”Excitotoxins: The Taste That Kills (1994)” beskriver Blaylock risken för aspartamets neurotoxiska effekt genom en så kallad excitotoxisk mekanism. Processen kan leda till sjukdomar så som Parkinsons sjukdom och Alzheimer.

Blaylock är också känd för att ha ifrågasatt ämnet glutamat och svininfluensavaccinet.

Neurokirurgen såg en koppling mellan konsumtion av aspartam och 92 olika sjukdomstillstånd, bland andra astma, fibromyalgi, sänkt IQ, fetma, multipel skleros och sömnsvårigheter.

Aspartamets historia började 1965, då kemiföretaget GD Searle testade fram ett läkemedel. Man upptäckte då ett ämne som är 180 gånger sötare än socker. När man första gången testade ämnet på sju apor dog en av dem och fem apor fick epileptiska anfall.

Trots de toxiska egenskaperna godkändes ämnet 1980 då Ronald Reagan blev president. I presidentens krets ingick Donald Rumsfield som var vd för GD Searle.

Rumsfield föreslog att Artur Hayes skulle bli chef för FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten.  Hayes i sin tur såg till att en arbetsgrupp tillsattes som gav klartecken till att aspartam fick användas som livsmedeltillsats efter att ha varit förbjudet i årtionden på grund av att laboratorietester visat att det var cancerframkallande.

Aspartam introducerades på marknaden under namnet Nutra Sweet, ett namn som nu har försvunnit.

Under Kuwaitkriget drabbades många soldater av nervskador som ansågs bero på de stora mängder aspartamläsk som soldaterna hade fri tillgång till.

I en studie som publicerats i Environmental Health Perspectives har forskaren Morando Soffritti vid Cesare Maltoni Cancer Research Center, tillsammans med sina forskarkollegor, sett att regelbundet intag av aspartam kan leda till lymfcancer, bröstcancer och leukemi.

Många människor har blivit beroende av de aspartamsötade läskedryckerna och idag varnar flera kostexperter för produkterna.

Svenska Livsmedelsverket har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam, förutom de generella rekommendationerna av JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) som föreslår att ADI-värdet 40 mg/kg i kroppsvikt per dag inte bör överskridas.

Den rekommendationen innebär att en person som väger 60 kg skulle kunna dricka fyra liter aspartamsötad läsk varje dag.

Källor

The Health Wyze Report

Miljömagasinet

European Journal of Clinical Nutrution

Livsmedelsverket