Ask har fullt förtroende för JK


Justitieminister Beatrice Ask (m) säger sig ha fullt förtroende för justitiekanslern Göran Lambertz. Men företrädaren Thomas Bodström (s) kräver att hon agerar för att lösa en ”hopplös” och ”fullkomligt unik” situation där JK är i konflikt med stora delar av rättsväsendet..

Göran Lambertz har varit frispråkig i medierna och skarpt kritiserat polis och domstolar för bristande rättssäkerhet, vilket enligt honom har lett till elva felaktiga domar sedan 1993.

Men kritiken mot JK:s sätt att föra diskussionen har varit hård från flera håll.

Beatrice Ask ska träffa Lambertz efter nyår för att diskutera den skrivelse om rättssäkerheten som han levererade före jul. Då kommer hon även att ta upp kritiken som förts fram mot honom.

Det är ju helt omöjligt att undvika att diskutera den diskussion som förs, men jag känner inget våldsamt behov av att ta upp det enkom. För mig är det väsentliga den skrivelse som han har lagt fram och de sakfrågor han tar upp, säger Beatrice Ask som förklarar att hon har fullt förtroende för JK.

Thomas Bodström anser att Ask inte kan fortsätta ”stoppa huvudet i sanden”.

– Man kan inte låtsas att det här är frid och fröjd och att man både kan ha förtroende för JK och rättsväsendet, för det går inte. Har man fullt förtroende för JK, då delar man ju den kritik som riktas mot alla andra delar av rättsväsendet, säger Bodström.

Lambertz avfärdar dock Bodströms kritik. I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar han att Bodström delvis missförstått JK:s roll – något som Bodström i sin tur inte håller med om.

För TT förklarar Bodström att han inte är kritisk mot att JK utövar sin tillsyn över rättsväsendet. Däremot är han bland annat kritisk mot vad han kallar Lambertz ”svepande formuleringar”, som han anser bidrar till att driva rättssäkerhetsfrågorna bakåt.

– Det har uppstått en fullkomligt unik situation med en JK som är i konflikt med poliser, åklagare, domare och professorer och dessutom nu ordföranden i justitieutskottet, säger Bodström.

Bodström anser att det är en hopplös situation för en justitieminister med en JK som har en annan uppfattning än stora delar av det övriga rättsväsendet. Och han anser att justitieministern Beatrice Ask (m) måste agera.