Arvtagare till makten i Kina kritiserar västvärlden


Nyligen publicerade media på det kinesiska fastlandet braskande rapporter om den kinesiska regimens vicepresident Xi Jinpings ovanliga kritik mot demokratiska länder i västvärlden.

– Det finns vissa utlänningar som inte har något bättre för sig än att kritisera Kinas angelägenheter. För det första: Kina exporterar inte revolution. För det andra: Kina exporterar inte fattigdom och hungersnöd och inte heller ställer vi till problem för er, så vad är det ni har att klaga på, frågade sig Xi när han träffade Pekingvänliga utlandskineser i Mexiko den 11 februari.

Xi tillhör en särskild grupp som kallas ”kronprinsarna” i Kina. Detta syftar på att de är barn till tidigare ledare för kommunistregimen. Han kom in i regimens inre krets, politbyrån, 2007. Sedan dess har han allmänt ansetts som Hu Jintaos efterträdare.

Kinaobservatörer finner det underligt att Xi inte talade på sitt vanliga, återhållna sätt och gick helt på tvärs med den outtalade byråkratiska regeln att aldrig avslöja vad man verkligen tänker.

Xis uttalande fick ett tämligen stort genomslag på internet i Kina, vilket är hårt kontrollerat av regimen. Många kinesiska extremister, både i och utanför Kina har uttalat sitt stöd. De sade att Xis tal gjorde dem upprymda.

En bloggartikel med titeln ”Glad Xi Jinping skäller ut utlänningar som inte har bättre saker för sig”, dök till och med upp på regimens språkrör Xinhua.net.

Xis oborstade uttalande rapporterades emellertid inte på regimens tre huvudsakliga propagandaorgan, News Report on China Central TV, Xinhua News Agency och People’s Daily, vilka bara rapporterade om att Xi varit i Mexiko.

Xis uttalande skapade omfattande diskussioner i utländska media. Singaporebaserade Lianhe Zhaobao publicerade en artikel där det stod att Xis användande av folkligt språk för att kritisera ”vissa utlänningar” som blandar sig i Kinas angelägenheter var chockerande. Det kan tyda på att Xi inte är vänligt inställd till västländerna och kan ge en vink om hans utrikespolitik den dag han eventuellt kommer till makten. 

I Hongkongtidningen Singtao Daily stod att även fast Xi inte pekade ut något särskilt västland, så var det ganska avslöjande att han gjorde uttalandet när han befann sig på USA:s bakgård.

Enligt Southern China Morning Post, även den från Hongkong, fick fastlandsmedia instruktioner den 13 februari att ta ner alla artiklar om Xis hårda ord, samt att all media framöver skulle följa Xinhuas standardrapportering i ärendet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12025/