Årskrönika Sverige/Norden år 2013
Till Rapadalen i Sarek sträcker sig inte gruvnäringen, men den illustrerar den storslagna naturen i Jokkmokk kommun. (Foto: Allmän)


Malmen och skogen har varit Sveriges stora inkomstkällor. Gruvnäringen exploderade när regeringen underlättade etableringen av nya gruvor. Det har medfört protester mot de förändringar i livet en gruva skulle kunna medföra för de enskilda individerna i området.

Medan näringslivet upplever ett nytt Klondike i Norrland, pågår en överlevnadskamp på samma område – samernas traditionella territorium Sápmi. Under sommaren började det engelska gruvbolaget Beowulf AB att provborra i Kallak utanför Jokkmokk, ett område som har stor kulturell betydelse för samerna.

– All ny infrastruktur skär av flyttningsleder, skär av betesmarker. Man kan ju inte lyfta renarna med helikopter över de exploaterade områdena, sade Tor Lundberg Tuorda, ordförande i Urbergsgruppen som jobbar för att skydda lokalbefolkningens långsiktiga levnadsförutsättningar med mark, vatten, natur och kultur.

Det blev protester i Kallak där polisen grep aktivister. Intensiva diskussioner pågick mellan ja-sägarna som vill utveckla bygden, och nej-sägarna som angav miljöskäl. Företaget har tillstånd att provbryta malm i två år. Om malmen är av bra kvalitet kommer Länsstyrelsen att ”göra en väldigt ingående bedömning”, sade David Berggård på Länsstyrelsen i Norrbotten.


Turister går på Grönlands islock 3 sept 2007. Trots att 80 procent av Grönlands yta täcks av inlandsis, finns under isen rikligt med naturliga resurser såsom sällsynta jortartsmetaller. (Foto: Uriel sinai / Getty Images)

Turister går på Grönlands islock 3 sept 2007. Trots att 80 procent av Grönlands yta täcks av inlandsis, finns under isen rikligt med naturliga resurser såsom sällsynta jortartsmetaller. (Foto: Uriel sinai / Getty Images)

Ett annat urfolk är enuiterna på Grönland där man har funnit sällsynta jordartsmetaller som värderas till miljarder men de är bundna med radioaktiva ämnen.

– Där finns uran kopplad till de sällsynta jordminerallerna. Man kan inte ta upp de sällsynta mineralerna utan att uranet samtidigt kommer med upp. Med nolltollerans-policyn, som nu är på plats, betyder det att man inte kan exploatera den här fyndigheten, sade Jørgen T Hammeken-Holm, chef på Byrån för mineraler och olja.

Det finska bolaget Nordkalk hade tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen på norra Gotland men det blev protester på plats. Högsta domstolen meddelade att det ska göras en ”sammanhållen tillståndsprövning” av alla effekter som kalkbrytningen skulle få på de skyddade områdena, vilket inte tidigare hade gjorts.

Startar man gruvbrytning krävs många undersökningar och tillstånd. Geologiska undersökningar kartor och borrkärnor från provborrningar etcetera finna samlade i världens största borrkärnearkiv som ligger i Malå, Västerbotten.

Amatörer kan delta i deras tävlingen Mineraljakten ett sätt att hitta nya fyndplatser.

– Det är kul med 75-77-åringarna. När det blir höst och jag kommer på ett fältbesök då har de redan börjat planera för nästa år, vart de ska gå då. Ingen stiltje där inte, sade Leif Bildström ansvarig för tävlingen.

Det gångna året handlade mycket om folks oroliga och frustrerade sinnen. I Husby viftade en man med kniv och blev skjuten av polis. Det utlöste upplopp som spred sig som en löpeld runt om i landet.


Invånare i Rinkeby beskådar utbrända bilar, ett resultat av ungdomsupploppen i Stockholms förorter vilket spred sig ut i landet. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Invånare i Rinkeby beskådar utbrända bilar, ett resultat av ungdomsupploppen i Stockholms förorter vilket spred sig ut i landet. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Husby är ett område med många invandrare. Att vara invandrare i det svenska högteknologiska samhället där okvalificerad arbeten knappast finns längre, är frustrerande för den gruppen av människor och fördomar stoppar andra arbetssökande.

I svenska förorter finns ett hat mot myndigheter som ”kommer och rustar upp fasaderna”, när det i själva verket är individerna som behöver rustas upp, sade Mejsam Abdulla, ordförande i lokalföreningen för Unga Kris i Uppsala under Almedalsveckan.

För att förstå det svenska samhället krävs att invandraren kan förstå och göra sig förstådd på svenska. Nyanlända invandrare skrivs in i etableringssystemet och får 308 kronor om dagen. Integrationsminister Erik Ullenhag meddelade i oktober att från och med 1 juli 2014 dras ersättningen in om invandraren tackar nej till svenskundervisningen eller ett anvisat jobb.

Många har redan anpassat sig till det nya landet och vill bli svenskar. 1523 valdes Gustav Vasa till kung och Sverige blev ett självständigt land. Den 6 juni på Sveriges nationaldag hölls över hela Sverige ceremonier för de nya svenskarna. Vi skrev om Uppsalas firande.


En afghan går genom en marknad en vintermorgon i Kabul den 27 december 2013. Landets framtida ekonomiska utsikter är osäkra då regeringen inte lyckas stabilisera landet som anses vara ett bland världens mest korrupta länder. (Roberto Schmidt / AFP)

En afghan går genom en marknad en vintermorgon i Kabul den 27 december 2013. Landets framtida ekonomiska utsikter är osäkra då regeringen inte lyckas stabilisera landet som anses vara ett bland världens mest korrupta länder. (Roberto Schmidt / AFP)

Det finns dock flyktingar som håller sig gömda i vårt land. Behnam har levt gömd i Sverige i ett år utan uppehållstillstånd och är rädd att bli upptäckt i polisens utlänningskontroller. Blir han hemskickad kommer han att dö, tror han.

– Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vill inte stanna här. Jag gör det bara för mina söners skull, sade han på knagglig engelska i april.

Innan Behnam upptäckte att polisen kontrollerade utlänningar i projektet Reva tog han svartjobb som kunde inbringa 20-25 kronor i timmen för fysiskt tunga jobb. I Afghanistan drev han ett internetcafé.

Sverige fick sin första folkmordsdom. Det upptäcktes och misstänktes att en svensk medborgare från Rwanda skulle ha deltagit i massakrer på tiotusentals människor i Rwanda 1994. Mannen förklarades skyldig men överklagade domen. Förhandlingarna beräknas pågå till slutet av mars.

Det upptäcktes också att poliser varit övernitiska och registrerat 4 000 romer, vilket är olagligt. De hade gjort släktforskning som hade många förgreningar.

Många romer ute i Europa har det svårt och tigger som ett sätt att överleva. I Norge behandlar Stortinget ett förslag från Høyre och Fremskrittspartiet om ett nationellt förbud mot tiggeri i Norge. Det röstades ner. Kommunerna kommer dock att kunna förbjuda tiggeri på vissa platser och vid vissa tider.


Paneldiskussion på riksdagen om organskörd i Kina, den 20 november. Från vänster Dan Alfjorden, vice-ordförande från svenska Falun Dafa föreningen, Petra Lindberg, ordförande i SHRIC (Supporting Human Rights in China), David Kilgour f.d. statssekreterare i Kanada, Man-Yan Ng, Kina-expert, professor Huige Li, DAFOH (Doctors Against Organ Harvest) och Benjamin Kong, läkare och varit fängslad i Kina. (Foto: NTD Nordic)

Paneldiskussion på riksdagen om organskörd i Kina, den 20 november. Från vänster Dan Alfjorden, vice-ordförande från svenska Falun Dafa föreningen, Petra Lindberg, ordförande i SHRIC (Supporting Human Rights in China), David Kilgour f.d. statssekreterare i Kanada, Man-Yan Ng, Kina-expert, professor Huige Li, DAFOH (Doctors Against Organ Harvest) och Benjamin Kong, läkare och varit fängslad i Kina. (Foto: NTD Nordic)

I Sveriges riksdag var det paneldiskussion om organskörd i Kina. Désirée Pethrus (KD) som sitter i både utrikesutskottet och EU-nämnden kände sedan tidigare till organskörden i Kina. Hon blev ändå förfärad över det hon fick höra och att den är sanktionerad på hög nivå i Kina.

– Så oetiskt, så omoraliskt, på alla sätt emot mänskliga rättigheter, sade hon.

David Kilgour från Kanada, en av författarna till boken Bloody Harvest, berättade att det fortfarande finns människor som har svårt att tro på bevisen.

– Och jag har ändå arbetat i tio år som åklagare i Kanada, så jag borde ju veta vad som gäller som bevis för att kunna hävda en sådan här sak.