Årskrönika Sverige 2011
Saab-anställda lämnar fabriken i Trollhättan den 19 december. (Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix)


Nu drar året 2011 sin sista suck och vi gör en återblick på det gångna året i Sverige. Det handlar om oro och i viss mån om djur.

Trollhätteborna oroade sig för vad en nedläggning av Saabfabriken skulle medföra för bygden även under 2011. Hoppets låga hade tänts flera gånger om under året för att sedan helt slockna när ägarna lämnade in en konkursanmälan till Vänersborgs tingsrätt den 19 december.

Konkursen gjorde slut på två års kamp att rädda bilmärket som varit ledare inom svensk bilindustri i sex decennier.

”Det är den svartaste dagen i min karriär, antagligen också i Saabs historia”, sade Viktor Muller när han mötte media och sina anställda.

Svenskar och kineser oroar sig annars mest i världen, fick vi veta i slutet av februari av Trygg Hansa som undersökt saken. Det som skrämmer svenskarna är miljöförstöring och klimatförändringar och sedan kommer cancern, medan kineserna oroar sig för jordbävningar och farliga ingredienser i maten.

Kineserna skulle kanske oroa sig över hur folk behandlas i landet, vilket den svenske Kinakännaren och ledamoten av Svenska Akademien, Göran Malmqvist, fick smaka på. Ett rykte startade om att han tagit emot en muta på 600 000 dollar, ett rykte som accelererade i Kina.

Han hade författaren Zhang YiYi, professor i journalistik vid ett prestigefyllt universitet och kinesiska medier emot sig. Efter att Malmqvist bland annat sagt att den kinesiska mediakulturen skapar falska nyheter, går partiets ärenden på bekostnad av sanningen och saknar etiska normer, tog han i juni månad avstånd från den kinesiska regimen.


Dessa nya Scania bilar hinner transportera mycket gods under deras livslängd, förhoppningsvis utan att bli rånade. (Foto: Henning Kaiser / AFP)

Dessa nya Scania bilar hinner transportera mycket gods under deras livslängd, förhoppningsvis utan att bli rånade. (Foto: Henning Kaiser / AFP)

Företag i transportbranschen är oroade – deras transporter plundras på miljardbelopp varje år. Ett fel många mindre åkerier gör är att de prioriterar att godset kommer fram i tid snarare än att skydda godset, menar Luca Urciuoli, som skrev en avhandling i ämnet i mitten av februari.

Försäkringspremien höjs när stölder ökar och därför anmäler företagen sällan stölderna varken till polis eller försäkringsbolag. Statistiken över rånen är således underskattad. Höga nivåer av kriminalitet gör att samhället förfaller och hindrar ekonomisk utveckling. Luca Urciuoli menar även att bristen på skydd av distributionsnätet medför högre sårbarhet för terrordåd.

Det finns många problem i samhället och regeringen måste peka på etik och moral, speciellt till företag och deras ledare. Företag som skattefinansieras inom välfärdssektorn skatteplanerar trots att de har ”ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral” sade regeringen i början på december.

Nu håller Skatteverket på och uppskatta hur omfattande planeringen att undvika skatt är och speciellt ska skatteplaneringen med ränteavdrag uppmärksammas. Utredningen ska vara klar i april nästa år.

Regeringen fick i januari ett betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) som överlämnades av ordföranden Anna Ekström till minister Nyamko Sabuni. En av frågorna som dryftades där var varför flickor i decennier presterat bättre än pojkar i skolan.

Detta är oroande då pojkar kan mötas av en negativ förväntan och de måste tidigt lära sig hantera skolmisslyckanden och dessutom mognar pojkar biologiskt senare än flickor. DEJA hade även undersökt elevernas läsutveckling och förmåga till djupläsning.


Pojkarna tittar på världmästerskapet i handboll som hölls i Norrköping i januari. (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

Pojkarna tittar på världmästerskapet i handboll som hölls i Norrköping i januari. (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

Delegationen ville också se att man i skolan gör en systematisk utvärdering av arbetssätt och metoder såsom det sker inom vården.

Skolorna har under de senaste åren presenterats negativt i media så när Lärarförbundet tillsammans med Novus undersökte 885 föräldrar till barn i grund- och gymnasieskola, blev resultatet annorlunda. Sju av tio föräldrar är nöjda med sitt barns skola och de upplever att barnet trivs i skolan. Pontus Haag, pressekreterare på Lärarförbundet sade när resultatet presenterades i augusti:

De flesta skolor är i dag välfungerande, man har en positiv uppfattning om skolan och som förälder känner man närhet till lärare och klasskamrater. I dagens samhälle står de flesta föräldrar nära verksamheten.

Barn skolkar dock och i maj sade utbildningsminister Jan Björklund på en pressträff att vuxenvärlden måste dra gränser för ungdomarna så att de inte utvecklar ett riskbeteende som kan få större konsekvenser som utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Detta sades i samband med att skolkande elever ska få skolket inskrivet i grundskoleelevernas betyg.

– Det finns ingen elev som är sju år och börjar med att vara en storskolkare, det här är något som utvecklas successivt, sade Björklund.


Vargar sprider sig i Sverige, inte alltid till glädje. (Foto: AFP)

Vargar sprider sig i Sverige, inte alltid till glädje. (Foto: AFP)

Varg finns det lite varstans i skogarna. Det är ett fridlyst djur men trots det bedrevs det jakt på varg under 2010, något som Naturvårdsföreningen anmälde till EU.

EU-kommissionen meddelade i januari att de skulle inleda en procedur för att se om Sverige bryter mot reglerna för bevarande av hotade arter, där vargen ingår.

Även om en del vargar fälls under jakten så behöver de som finns kvar friskt blod. Rysslands vice premiärminister Sergej Ivanov klev in i pressrummet på Rosenbad den 30 mars och deklarerade att Ryssland gärna hjälper Sverige att utveckla en frisk vargstam i norr. Samma vecka inlämnades ett svar på EU-kommissionens kritik mot Sveriges varghantering.

Sverige är Europas tigerekonomi då tillväxten är hög i förhållande till andra länder i Europa, tyckte finansministerns Europakollegor i januari. Då ville finansminister Anders Borg höja prognosen för Sveriges tillväxt till 4 procent för 2011 och skruva upp prognosen även för 2012.

Problemen var den höga arbetslösheten liksom att svenska hushåll lånade pengar och att svenska banker expanderade utomlands. Om det kommer en ny finanskris, är Sverige sårbart, ansåg Borg. Därför genomfördes belåningstak och att alla lån bör ha krav på amortering.

I ett läge där andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare, sade finansministern i mitten av april när han presenterade ett nytt budgetförslag.


Anders Borg medan han fortfarande såg positivt på de svenska finanserna. (Foto: Georges Gobet/ AFP)

Anders Borg medan han fortfarande såg positivt på de svenska finanserna. (Foto: Georges Gobet/ AFP)

När vi sedan närmade oss mitten av augusti var det oroligt i Västvärlden. Det amerikanska kreditbetyget hade nedgraderats och det fanns oro för upplösning av eurosamarbetet. Det hade varit kraftiga börsfall på de amerikanska och europeiska marknaderna under några veckor, men i Sverige hade börshandeln slagit rekord.

– Turbulensen på marknaden är en brutal galenskap, sade finansminister Anders Borg på medieträffen som hölls i Rosenbad.

Borg sade att det här var andra halvleken medan den första var finanskrisen 2008 och nu kommer tillväxtprognosen att istället sänkas rejält. Den här gången måste många länder samtidigt sanera sin ekonomi, vilket gör att det blir lägre fart i världsekonomin.

Vi avslutar med vatten, H2O, ni vet. Det kom mycket snö förra året som sedan smälte i januari och ställde till för trafiken i Skåne som bilden illustrerar. Det blev mycket mer av den varan under årets sista månad.


Om översvämningar i januari och nu i december beror på klimatförändringar, tvistar de lärde. (Foto: Drago Prvulovic / AFP

Om översvämningar i januari och nu i december beror på klimatförändringar, tvistar de lärde. (Foto: Drago Prvulovic / AFP

Första advent stormade det och SMHI uppmanade oss att vara inomhus. Största problemen uppstod i och kring Göteborg där havet tryckte upp vattnet i kanalerna. Det har blåst rejält och ”vid flera tillfällen har medelvinden mätt stormstyrka och byvinden orkanstyrka” skriver SMHI på sin sajt. Annars har december varit varm för årstiden med ovanligt mycket åska.

Att det finns så mycket vatten till regn. Är det klimatförändringar eller tycker någon där uppe att vi behöver ett reningsbad? I vilket fall som helst kan det vara läge att göra ändringar i livsstilen för nu startar vi ett nytt år.

GOTT NYTT ÅR!