Årskrönika: Kinas roll i världen under 2008
John Carlos höjde som tredjepristagare på 200 meter i Mexiko-OS 1968 sin knutna hand i kampen för svartas likaberättigande i USA. Den 5 april 2008 förde han Facklan för mänskliga rättigheter genom San Fransisco i USA, för att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina. (Foto: AFP)


Kina har varit i världens blickfång under hela 2008. Landet har uppmärksammats ur många olika aspekter, kanske främst för bristen på demokrati och mänskliga rättigheter – grundläggande frågor som åter aktualiserades i och med att Kina förärades att hålla i de olympiska spelen. 

Med stort pådrag marknadsförde den kinesiska regeringen Kina inför OS som i Peking i början av augusti. Många människorättsorganisationer och grupper av människor som utsatts för våld och förtryck i Kina tog tillfället i akt och spred information om landets bristande människorättssituation. Med stor uppfinningsrikedom fann man vägar att väcka uppmärksamhet kring viktiga frågor.

En av de mer omfattande kampanjerna var Facklan för mänskliga rättigheter, ett alternativ till OS-facklan, som gick genom 150 städer i 37 länder världen över på sex kontinenter; Australien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien och Europa. I Sverige genomfördes stafetten i Malmö, Stockholm och Göteborg. 

Medvetenheten kring människorättsfrågor i Kina ökade i och med OS. En del ansåg att man skulle försöka påverka den kinesiska regeringen genom samarbete och dialog, medan andra förespråkade en total bojkott. Vissa trodde på en medelväg, såsom de högt uppsatta politiker världen över som valde att bojkotta OS-invigningen.  

I stadsdelen Flushing i New York har det globala tuidang-centret (tuidang är kinesiska för ”lämna partiet”) i flera år haft ett informationsbord uppställt utanför biblioteket. Den ideella organisationen skapades för att bistå kineser i att ta avstånd från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Den 17 maj samlades plötsligt en välorganiserad mobb med hundratalet kineser som stödjer KKP, eller kanske tjänade en liten peng på att delta i motaktionen, och gick till attack mot tuidang-centrets volontärer vilka till största delen är Falun Gong-utövare. Chen Yonglin, som 2005 lämnade sin position som förste sekreterare på Kinas generalkonsulat i Sydney, Australien, menar att händelserna i Flushing är ”en av KKP:s största diplomatiska skandaler sedan regimen bildades”. (Foto: Epoch Times)

Mobben påstod, grundlöst, att Falun Gong-utövarna försökt att hindra en pengainsamling till dem som fallit offer för den allvarliga jordbävningen som inträffat i Sichuanprovinsen i Kina veckan före. Detta var även vad de kinesiskspråkiga statskontrollerade medierna rapporterade i och utanför Kina. Mobben attackerade tuidang-volontärerna verbalt och fysiskt. 

Attackerna utfördes kontinuerligt i en dryg månad och i ett inspelat telefonsamtal med en utredare från WOIPFG (World Organisation to Investigate the persecution of Falun Gong) berättade generalkonsuln Peng Keyu hur han deltagit i uppviglingen. 

En diplomatisk skandal, sade Chen Yonglin, kinesisk före detta diplomat i Sydney. 36 av USA:s kongressledamöter undertecknade ett brev till George W Bush, i vilket presidenten uppmanades att låta justitiedepartementet och FBI utreda attackerna mot Falun Gong-utövare i New York samt anklagelserna om att den kinesiska generalkonsuln i New York, Peng Keyu, ska ha spelat en roll i händelseutvecklingen. I brevet krävdes att Peng utvisas ur landet ifall anklagelserna visar sig vara sanna. Fallet är fortfarande under utredning. 

Liknande attacker mot Falun Gong-utövare utfördes även i Warszawa, på Irland och i Paris. 

En våg av utträden ur KKP och dess tillhörande organisationer följde på jordbävningen i Sichuan och händelserna i Flushing. Vid årets slut har drygt 47 500 000 kineser deklarerat sitt avståndstagande till det regerande partiet i Kina.

I Kina är yttrandefriheten i stort sett obefintlig och de fria medierna tystas ned. Även utanför Kina försöker regimen tysta ned oberoende medier, som den fria tv-kanalen NTDTV med bas i New York som i några år sänt ocensurerade nyheter till Kina över Eutelsats satellit. Ett par månader före OS i Peking, den 10 juni medan våldsamheterna i Flushing fortskred, stängde Eutelsat NTDTV:s sändningar till Kina, enligt dem själva på grund av ”tekniska problem”. Reportrar Utan Gränser har dock bevisat att signalen stoppades efter ett politiskt beslut.

Den 17 juli publicerade WOIPFG ett inspelat telefonsamtal med den kinesiska ambassadören i Italien, Sun Yuxi. På inspelningen avslöjade Sun att han direkt utövat politiska påtryckningar på Eutelsat. NTDTV:s sändningar till Kina ligger i dagsläget fortfarande nere.

Epoch Times hör också till de medier som Kinas regim gärna vill tysta ned. I flera fall har Epoch Times och NTDTV:s reportrar vägrats närvara vid händelser som andra medier tillåtits bevaka, till exempel viktiga statsbesök med högt uppsatta kinesiska tjänstemän. Så var till exempel fallet då Kinas kommunikationsminister (förut benämnd propagandaminister) Liu Yunshan träffade den israeliska presidenten den 1 december. En israelisk journalist från Epoch Times samt en kameraman från NTDTV tilläts inte att närvara vid evenemanget. 

Påtryckningar och vilseledande information från det kinesiska kommunistpartiets delegater misstänks ligga bakom detta. Båda medierna är kända för att rapportera bland annat om Kina-regimens förföljelse av Falun Gong och Liu ansvarar för den landsomfattande propagandan mot Falun Gong. Bland annat har Liu stått som värd för en nationell konferens kallad ”Rapport av exemplariska gärningar i kampen mot Falun Gong”. 

Den New York-baserade artistgruppen Divine Performing Arts (DPA) bejublade världsturné 2008 var en djupdykning i Kinas 5000-åriga historia fram till idag. Ett par nummer handlade om förföljelsen av Falun Gong. Politiker i städer världen över dit DPA kom med sin show mottog brev från kinesiska ambassader och konsulat, i vilka de direkt uppmanades att inte gå och se föreställningen. 


Den kinesiske dissidenten Hu Jia fick 2008 års Sacharovpris. Vid utdelningsceremonin i Strasbourg höll EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering sitt tal bredvid Hu Jias tomma stol. Mottagaren kunde inte komma då han sitter fängslad i Kina, och får inte ta emot besök av familjen sedan beskedet om priset kom. (Foto: AFP)

Den kinesiske dissidenten Hu Jia fick 2008 års Sacharovpris. Vid utdelningsceremonin i Strasbourg höll EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering sitt tal bredvid Hu Jias tomma stol. Mottagaren kunde inte komma då han sitter fängslad i Kina, och får inte ta emot besök av familjen sedan beskedet om priset kom. (Foto: AFP)

I många städer ledde dock detta uttryck för bristande yttrandefrihet till slutsålda föreställningar. Det var vad som hände när DPA kom till Linköping den 27 mars.

2008 har varit ett år då Kina råkat exportera giftig mat. I Japan förgiftades ett tusental personer av kinesiska dumplings i januari. Den 15 oktober upptäcktes gifter även i kinesiska frusna brytbönor. Produkten innehöll 34 500 gånger högre halt av kemikalien dioklorvos än den fastställda säkerhetsnivån och åtminstone en japansk kvinna fick föras till sjukhus efter att ha inmundigat bönor från det kinesiska företaget.

Den största livsmedelskandalen har dock varit de melaminförgiftade mjölkvarorna, vilka exporterats i produkter som choklad, frysta äggkakor och bläckfiskbollar. I mitten av oktober drack en före detta EU-kommissionär från Storbritannien ett glas mjölk i direktsänd kinesisk tv för att visa att kinesiska mjölkprodukter är säkra. Nio dagar senare fördes han till sjukhus med njursten, samma åkomma som drabbat 55 000 spädbarn i Kina efter förtäring av mjölken.

När mottagaren av Nobels Fredspris skulle utses fanns två kinesiska dissidenter bland de nominerade. Det var människorättsadvokaten Gao Zhisheng, författaren till boken ”A China more just” och demokratiförespråkaren Hu Jia, som båda sitter fängslade i Kina, oskyldiga till brott. Den 10 oktober meddelade nobelkommittén att priset skulle tilldelas Finlands före detta president Martti Ahtisaari, till EU-parlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scotts besvikelse. Han ansåg att fredspriskommittén ”misslyckats med att betona graden av brutalitet hos Kinas olympiska nedslag”.

Han hade samma morgon fått tillförlitlig information om att Gao och hans familj utsatts för ytterligare tortyr.

Hu Jia förärades emellertid med 2008 års Sacharovpris den 23 oktober, trots hotelser från de kinesiska myndigheterna. EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Poettering menade att EU-parlamentet gjort ett ”starkt och bestämt erkännande av den dagliga frihetskampen för alla kinesiska människorättsförsvarare” då de tilldelade Hu Jia priset.


Tibets andlige ledare Dalai Lama träffade EU-ledare i Polen, vilket Kina protesterade mot. Här hälsar Dalai Lama på Frankrikes president Nicolaus Sarkozy i Gdansk den 6 december. (Foto: AFP)

Tibets andlige ledare Dalai Lama träffade EU-ledare i Polen, vilket Kina protesterade mot. Här hälsar Dalai Lama på Frankrikes president Nicolaus Sarkozy i Gdansk den 6 december. (Foto: AFP)

Den 21 november begärde FN:s kommission mot tortyr (CAT) att Kina-regimen redogör för dess omfattande brott mot mänskliga rättigheter. En av de allvarligaste uppmaningarna från CAT var att regimen omgående ska genomföra en utredning om organstölder som utförts på Falun Gong-utövare och straffa de ansvariga.

När Dalai Lama anlände till Bryssel den 3 december och träffade EU-parlamentarikerna drog sig Kina ur toppmötet mellan Kina och EU, på vilket den globala finanskrisen skulle diskuteras. Kina hotade även med att handelsavtalet med Frankrike skulle påverkas. Därför genomförde 45 EU-parlamentariker en dygnslång hungerstrejk för att visa sitt stöd för Dalai Lama och Tibet.

Med ett hektiskt år bakom sig, fullt av skandaler, önskar vi att Kinas roll i världen förändras till det bättre 2009.


Mest Lästa