Årskrönika 2008: Sverige under året som gick


Kasta inte sten när du sitter i glashus, säger ett ordspråk. Jovisst, som årskrönikan Kina i Sverige visade, håller sig inte vissa kineser inom de internationella ramarna, vilket inte betyder att det svenska samhället inte också har sina fel och brister.

Personlig integritet finns inte i Kina om man ser till alla övertramp när det gäller mänskliga rättigheter. Hur är det med den personliga integriteten i Sverige då? Det har visat sig att när den nuvarande lagstiftningen kom till, var det många aspekter som inte beaktades. Begreppet i sig har också varit svårt att definiera, något inte ens Europakonventionen lyckats med.

Under året beslutades att nu ska det införas integritetsskydd på grundlagsnivå, vilket kommer att betona lagstiftarens respekt för människovärdet och varje människas rätt till självbestämmande. Justitieminister Beatrice Ask fick förslaget i januari av Integritetsskyddskommittén.

Är du positivt inställd till en civilkuragelag? Det var ämnet för en opinionsundersökning som presenterades i juni. Två år tidigare var 52 procent positiva vilket hade ökats till 66 procent i årets undersökning.

– Vi är övertygade om att en lag som tydligt säger att du är skyldig att hjälpa din medmänniska skulle bidra till att fler både kände och vågade ta sitt ansvar. I längden tror vi att det skulle leda till en attitydförändring och ett bättre samhällsklimat, skrev kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

Vid jultid tänker många på tsunamikatastrofen i Thailand, men hur ser det ut med krisberedskapen hos oss. Krisberedskapsmyndigheten, KBM, i Sverige rapporterade i april till regeringen att:

– Samhället är dimensionerat för vardagen och klarar inte alltid av att leva upp till allmänhetens förväntningar vid svåra påfrestningar, konstaterade Nils Svartz överdirektör på KBM.

Han sade också:

– Trots att det finns omfattande personella och materiella resurser att tillgå, kommer dessa inte att vara tillräckliga när samhället utsätts för riktigt svåra påfrestningar.

Det här var en bekräftelse på vad riksrevisor Eva Lindström konstaterade en månad tidigare då Riksrevisionen kom med en ny rapport om hur staten ska hantera ett utbrott av pandemisk influensa, hon sade då:

– De brister vi funnit är så många att regeringen bör agera nu. Annars riskerar Sverige stå dåligt rustat den dag en pandemi drabbar oss.

Är ovanstående ett utslag av den svenska politiska kulturen där samförstånd och samarbete betonas? Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, menade att när någon kommer med en kreativ idé är det underförstått kritik av det bestående.

– Men utan kritisk granskning kommer makten, såväl den politiska som den ekonomiska, att degenerera i maktmissbruk och korruption, sade Rothstein, författare till boken ”Förargelseväckande beteende – Om konsten att inte sitta stilla i båten”.

Prata väder kan man ju alltid göra och i mars konstaterade vi att vintern hade varit ovanligt mild. Under vintermånaderna december till februari var medeltemperaturen 1,7 minusgrader vilket medförde att flyttfåglar övervintrade här och att vårblommorna redan tittade upp i januari på vissa håll i landet.

Elräkningarna blev inte lika höga. Energibesparingar behövs ändå, samtidigt som ljus också behövs under den mörka årstiden. Och faktiskt går det att energieffektivisera belysningsområdet. Om det redan finns modern existerande teknik kan man spara nära 50 procent, sade Energimyndigheten i mars.

På tal om energi så finns i skogen många stubbar som står kvar när avverkningen är avslutad. De innehåller 20 procent av barrträdens biomassa och att ta bort dem skulle ge ett tillskott av biobränsle samtidigt som många smitthärdar, exempelvis snytbaggar, försvinner.

Det negativa är att död ved försvinner i skogen vilket kan bidra till att den biologiska mångfalden minskar. Energimyndigheten och skogsindustrin började under 2008 att satsa medel på forskning inom det här området.

Den milda vintern gillade mossor och lavar. Det är inte roligt med all mögel som växer fram på husfasaderna, specialmedlen för mögelborttagning är dyra. Därför var det bra att läsa om Folksams test av dessa medel. De kom fram till att inget medel stoppar möglet helt och att handdiskmedlet Yes Original överträffade de flesta specialtvättmedlen, vilket var bra för många husägares kassa att få kunskap om.

En del av pengarna kommer kanske att gå till den i särklass vanligaste fritidsaktiviteten, som är att gå på restaurang, pub eller kafé. Kulturrådet tog fram statistiken och de har kartlagt svenska folkets kulturvanor.

Gamla mönster bryts upp och skillnader i socialklass, ålder och kön jämnas ut, konstaterades i studien som sett förändringarna under 30 års tid. Kort sagt: kreativiteten i samhället har sjunkit.

År 1883 bodde majoriteten av Sveriges befolkning på landsbygden och bara 16 procent bodde i städerna. Då uppgick invånarna till 4,6 miljoner vilket fördubblades på 125 år. Den 30 juni i år uppgick sålunda Sveriges befolkning till drygt 9,2 miljoner människor, meddelade SCB:s befolkningsstatistik. 

Och snart presenterar SCB nya siffror för året och ett nytt år startar. 

Vi önskar alla ett gott nytt år!