Årskrönika 2007 - Kina
Byborna i Liang-bergen tillhör den tysta majoritet som inte sett sina liv förbättras av det kinesiska ekonomiska ”undret”. (Foto: Qing Qing/The Epoch Times)


Epoch Times har under 2007 kontinuerligt rapporterat om Kina i stort och smått, något vi kommer att fortsätta med och förhoppningsvis bli ännu bättre på under 2008. Våra artiklar är till stor del översättningar och bearbetningar av artiklar som skrivs av Epoch Times-personal som arbetar inifrån Kina, och vi fångar därför upp en hel del som inte når annan svensk media.

Under det gångna året har vi kunnat rapportera om hur det kinesiska kommunistpartiet skakats av både inre stridigheter och yttre tryck. Partikongressen under hösten, samt vice premiärminister Huang Jus död ledde till en viss maktkonsolidering i och med att den nu styrande ”Pekingfalangen” under president Hu Jintao stärkte sin makt gentemot förre ledaren Jiang Zemins ”Shanghaigäng” som tidigare haft stor kontroll över bland annat militären. Samtidigt har rörelsen för utträde ur kommunistpartiet fortsatt att växa och spridas. Den fick en uppmärksammad anhängare när den högt uppsatte partitjänstemannen Jia Jia förklarade sitt utträde i somras i samband med att han flydde fastlandskina.

Kravaller och incidenter har blossat upp gång efter annan i olika delar av Kina under 2007. Ofta handlar det om myndigheternas maktmissbruk i samband med tvångsvräkningar, förflyttningar och olika bedrägeriskandaler, men lika ofta tycks enskilda händelser utlösa vågor av våldsamt missnöje som hela tiden ligger under ytan. Kina är idag en social krutdurk, något som till och med kommunistpartiet självt börjat tillstå och diskutera.

Börsraset i februari kom som en påminnelse om den lättrörliga karaktären hos den fortfarande kraftigt växande kinesiska ekonomin. Hos den urbana minoritet som fått kraftigt höjd levnadsstandard är vågad aktiespekulation numera ett folknöje. Fastighetspriserna sköt i höjden, i genomsnitt med nästan 13 procent i de större städerna. Konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar allt mer på vissa områden, samtidigt som experter börjar flagga för en annalkande arbetskraftsbrist på andra. Rekordmånga kinesiska ungdomar skrev de nationella inträdesproven till universiteten i början av sommaren.


Massprotester mot höjda bussbiljettpriser i Hunanprovinsen urartade till flera dagars rena kravaller i mars. Ett av många allvarliga upplopp under året och en bild av den sociala oron i Kina 2007. (Foto: Pan-Blue Coalition)

Massprotester mot höjda bussbiljettpriser i Hunanprovinsen urartade till flera dagars rena kravaller i mars. Ett av många allvarliga upplopp under året och en bild av den sociala oron i Kina 2007. (Foto: Pan-Blue Coalition)


Motbilden till uppsvinget och moderniseringen kan symboliseras av de fascinerande men tragiska bilderna i vårt bildreportage från Sichuanprovinsen i sydvästra Kina. Yi-folkets levnadsstandard visar tydligt hur den stora, tysta majoriteten av Kinas befolkning lever kvar i den tredje världen. Att klyftorna mellan fattig och rik växer alltmer märks även på att analfabetismen enligt en rapport faktiskt ökar i Kina. Situationen som outbildad arbetstagare i världens största land är ofta mycket hård. Kinesiska kolgruvor är världens i dag farligaste arbetsplatser, med flera stora tragiska olyckor under 2007. Stor internationell vrede väcktes efter avslöjanden om hur kidnappade människor utnyttjades som arbetskraft i ett tegelbruk i Shanxiprovinsen.

En annan och i förlängningen ännu mera skrämmande faktor är de enorma miljöproblem som Kina brottas med, och som växer sig allt större. Under 2007 har vi kunnat rapportera om plötslig massdöd av fisk i Wuhan, ökande sandstormar, ökenspridning och förorening av Kinas odlingsbara mark. Man har sett hur bergsfloderna försvinner i Gansu med svår torka som följd, liksom kraftiga översvämningar, vattenbrist, svårt förorenade floder, sjöar och havsområden och en mängd andra, mycket allvarliga problem.


Tre raviner-dammen i Hubeiprovinsen. En av många hotande ekologiska katastrofer i Kina. (Foto: Andrew Wong/Getty Images).

Tre raviner-dammen i Hubeiprovinsen. En av många hotande ekologiska katastrofer i Kina. (Foto: Andrew Wong/Getty Images).

Mellan 800 000 och 1,2 miljoner kinesiska barn föds sjuka varje år och miljöproblem är huvudorsaken. Ökad ofruktsamhet hos kinesiska män har kopplats till miljöfaktorer. Arrogansen och okunnigheten gentemot naturens mekanismer lever kvar som ett mörkt arv från Mao-eran. De svåra problem som bygget av en vattenkraftsdamm i de tre ravinerna har orsakat för både människor och natur och som tonat fram allt tydligare under året är en tydlig bild av detta.

Media och censur har varit heta ämnen under 2007. Media har alltmer blivit den arena där kampen mellan diktatur och demokrati utspelar sig i Kina. Kommunistpartiet har under året sökt flera nya sätt att övervaka och kontrollera internet och satellitsändningar via förbud, nya propagandadepartement, hårdare kontroll av vilka TV-program som visas och ”internetpoliser”. Trots detta är nätet och utländsk media allt viktigare faktorer i det ökande demokratiska uppvaknandet hos det kinesiska folket. För västerländska IT-aktörer som vill ha en del av den enorma kinesiska marknaden har det blivit en samvetsfråga, och tyvärr har listan på företag som valt att vika sig för eller samarbeta med Kinas diktaturregim växt under året, med bland annat Skype och Myspace.


Li Heping, en advokat som försvarat kristna och Falun Gong-utövare, kidnappades, misshandlades brutalt och bestals av polisen. I ett hoppingivande prov på solidaritet gick 112 intellektuella och aktivister samman och skrev ett öppet protestbrev mot behandlingen av Li. (Foto: Gaobo Longhua Law Firm Website Photos)

Li Heping, en advokat som försvarat kristna och Falun Gong-utövare, kidnappades, misshandlades brutalt och bestals av polisen. I ett hoppingivande prov på solidaritet gick 112 intellektuella och aktivister samman och skrev ett öppet protestbrev mot behandlingen av Li. (Foto: Gaobo Longhua Law Firm Website Photos)

En annan arena för denna kamp, som kanske märks mindre i utlandet, är rättsväsendet. Den kämpande människorättsadvokaten har blivit en ny sorts folkhjälte i Kina och namn som Gao Zhisheng, Zhu Yubiao, Chen Guangcheng och Li Heping har blivit symboler för den lilla människan som med risk för sin egen och sina anhörigas säkerhet tar strid för förtryckta grupper. Regimen har inte heller varit sen att mobilisera; under 2007 såg vi hur advokater blev en av de främsta måltavlorna för kidnappningar, misshandel, övervakning och omfattande trakasserier från kommunistpartiet.

Inför OS har förföljelsen av religiösa grupper och dissidenter intensifierats. Kontrollen och förföljelsen av kristna i Kina har ökat under 2007 och terrorn mot Falun Gong-utövare har inte upphört, trots omvärldens allt högljuddare protester och de graverande uppgifter om mord och organstölder som fortsätter att framkomma.

Men OS och uppmärksamheten kring det har också blivit ett hopp och något att mobilisera kring, en händelse som sätter fokus på Kina och därmed ger förutsättningar för världen att upptäcka vad som faktiskt händer där. Den globala människorättsstafetten är bara ett av flera uttryck för en nu växande rörelse som kommer att kulminera under nästa år, OS-året. Vi ser fram emot Kinas utveckling under 2008 med både stora farhågor och stora förhoppningar.

Epoch Times kommer fortsätta att sätta fokus på Kinas verkliga problem och vi hoppas att vi kan hjälpa till att få ännu fler människor intresserade och engagerade under 2008.