Årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg uppmärksammades i Stockholm
Fd professor Chen Zhizhong berättade på minnesdagen av massakern på Himmelska fridens torg att han först trodde starkt på kommunistpartiet, så småningom ändrade åsikt och slutligen gav upp hoppet om dess förbättring och därför nu bor i Sverige. (Foto: NTDTV)


Söndagen den 4 juni höll människorättsorganisationen SHRIC (Supporting Human Rights In China) en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att högtidlighålla minnet av massakern på Himmelska fridens torg 1989. Man ville även påminna om att människorättssituationen i Kina idag är om möjligt ännu sämre än när detta massmord inträffade. Talare från bland annat kinesiska PEN-klubben och China Democracy Party deltog.

I ett sommarvarmt Stockholm, där så här års många kinesiska turister är på besök, visade föreningen SHRIC och de inbjudna gästerna upp den mörka sidan av Kinas senaste 60 år för hundratals flanerande stockholmare och andra. De gjorde detta genom tal, en faktautställning och genom många personliga samtal, men de uttryckte även hopp om en bättre framtid. Alla som talade var dock ense om att så endast kan ske om kineserna får uppleva demokrati och mänskliga rättigheter.

Först ut var Chen Maiping, vice ordförande i kinesiska PEN-klubben. Han började med att påpeka att manifestationen för hans del var ett sätt att göra sina vänners röster hörda, de som bor i Peking och inte tillåts minnas den här dagen. De som bedöms som sannolika att försöka göra någon manifestation bevakas av myndigheterna och hindras från att lämna sina hus kring det här datumet. Han läste upp korta meddelanden från olika personer, bland andra ordföranden i kinesiska PEN-klubben.

Chen Maiping sade att kommunistregimen vill att alla kineser ska glömma den här dagen för 17 år sedan, men att de också vet att folk inte glömt, och att de därför är rädda. Han konstaterade att mänskliga rättigheter såsom vi känner dem inte finns i Kina, och att även om vi i Sverige kan tycka att det här ligger långt från oss, så angår situationen i Kina alla. Inte minst med tanke på hur deras hotfulla politik gentemot Taiwan riskerar att utlösa en världskonflikt. Han förklarade också att anledningen till att så få kineser var på plats vid manifestationen är att även om de är medborgare i andra länder så vet de att de riskerar repressalier som uteblivet besöksvisum för att hälsa på sin familj i Kina om de deltar.

Chen Zhizhong, pensionerad professor vid Harbins universitet som numera bor i Sverige, höll trots sina 72 år ett långt tal där han med stort eftertryck berättade om både sin personliga historia och situationen i Kina idag. Chen Zhishong satt fjorton och ett halvt år i kinesiskt arbetsläger, men fick upprättelse och sitt arbete tillbaka. Ändå har han valt att lämna Kina, och det beror huvudsakligen på att han känner att regimen visat sig vara oförbätterlig.

Om massakern 1989 sade han bland annat att militären använde stor brutalitet, tanks, dumdumkulor och giftgas mot obeväpnade människor, och att de än idag anser sitt handlande ”nödvändigt”, och att detta visar att de är redo att handla likadant igen. Han nämnde bland annat massakern i Shanwei 2005 som ett exempel på detta. Han berättade om hur han träffat alla möjliga svenska ledare, från statsminister Göran Persson och andra ministrar, samt oppositionsledare till kronprinsessan Viktoria, och att detta aldrig skulle kunna ske i Kina. Där har folket ingen möjlighet till direkt kontakt med sina ledare. Ledarna är rädda för folket, sade Chen.

Han gick igenom kommunistregimens svarta historia av våld och förföljelse och konstaterade att förutom att MR-situationen inte förbättrats så är idag de ekonomiska klyftorna större än någonsin, och landet har, trots sin lag om obligatorisk utbildning, 250 miljoner analfabeter. 6 000 gruvarbetare, många av dem ungdomar som enligt lagen skulle gå i skolan, dör varje år i olyckor. Han uppmanade svenskarna att åka till Kina och ta del av dess kultur och möta dess människor, men att de skulle vara beredda på att aldrig få se dessa mörka sidor, eftersom de döljs av regimen som tystar ner alla problem, inklusive sars, hiv och fågelinfluensa. Han avslutade med att tacka arrangörerna för deras medkänsla med Kinas folk och en uppmaning: Lita aldrig på kkp!

Wang Yunhai från China Democracy Party läste ett kort uttalande på kinesiska som översattes till svenska. Det gick huvudsakligen ut på att vi inte får glömma händelserna 1989, inte frukta våld utan visa beslutsamhet i att hjälpa Kina mot demokrati. Han uppmanade också Kinas regering att släppa alla samvetsfångar fria.

Torbjörn Nordstrand, en svensk Falun Gong-utövare, berättade om sina egna erfarenheter av kommunistregimens brutalitet när han 2001 reste med andra europeiska utövare till Himmelska fridens torg för att lämna en vädjan till Kinas regering att sluta förfölja Falun Gong. De blev arresterade, hotade och misshandlade trots att de var utländska medborgare. Han berättade också om Epoch Times ledarartikelserie ”9 kommentarer om kommunistpartiet” (vilken också delades ut till åskådare under manifestationen) och den påverkan den haft på både hans egen förståelse av Kina och den faktiska situation där över 10 miljoner kineser tagit avstånd från kkp.

Han nämnde Mao Zedongs ”95-5 procentsprincip”, som gick ut på att 5 procent av folket måste förföljas i brutala kampanjer vart sjunde eller åttonde år för att hålla de andra 95 procenten i schack. Ju mer fredlig den grupp som förföljs är, desto större psykologisk effekt har detta. Budskapet är att du kan aldrig veta vad du kan komma att bli förföljd för, om du inte till punkt och pricka lever som kkp vill.

Petra Lindberg, ordförande för SHRIC som stod bakom manifestationen, avslutade med att berätta om de blodiga händelserna 1989. Hur studenterna haft allt från enkla krav på konkreta förbättringar till en mer allmän törst efter frihet. Hon citerade ett gripande uttalande som en student gjorde under manifestationen: ”Jag vet inte vad demokrati är, men vi behöver mer av det.” Det visade, enligt henne, på att även om 60 års tankekontroll lyckats tränga ut själva koncepten ur folks medvetanden så hade den inte hindrat deras vilja till förändring.

Hon berättade historien om hur demonstrationerna, som uppemot en halv miljon människor deltog i, övergick i en hungerstrejk och hur undantagstillstånd infördes. Slutligen kom den blodiga attacken för att med militärt våld döda, vilket innebar grovkalibrig luftvärnsammunition mot oskyddade människor. Hon berättade också om hur även många oskyldiga förbipasserande och boende kring torget fick sätta livet till.

Hon gick sedan igenom vad som hänt sedan dess, välkända saker för Epoch Times läsare: Förföljelse och brutalt förtryck av minoriteter, såsom tibetaner och uigurer, undertryckande av religionsfrihet och fritt tänkande, och inte minst de senaste chockerande avslöjanden om rena dödsläger för organskörd från levande Falun Gong-utövare. Hon konstaterade att vi i väst behöver höja vår medvetenhet kring dessa saker, inte minst som vi nu håller på att hjälpa till att göra Kina till en ekonomisk supermakt.


China Democracy Party deltog vid manifestationen på Sergels torg i Stockholm.(Foto: NTDTV)

China Democracy Party deltog vid manifestationen på Sergels torg i Stockholm.(Foto: NTDTV)


Petra Lindberg, ordförande i Supporting Human Rights In China. (Foto: NTDTV)

Petra Lindberg, ordförande i Supporting Human Rights In China. (Foto: NTDTV)