Arresterad biskops liv i fara


Informationcentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Hongkong uppgav den 16 september att biskop Jia Zhiguo, den romersk-katolska biskopen i den underjordiska kyrkan från stiftet Zhengding i Hebeiprovinsen, har varit i ett allvarligt tillstånd sedan han internerades av den allmänna säkerhetspolisen förra månaden. Biskop Jia har inte förts till sjukhus. Om han inte frisläpps kan hans liv vara i fara.

Informationcentret åberopade en präst som arbetar som Jias assistent, som säger att Jia Zhiguo, 73, rövades bort av den allmänna säkerhetspolisen den 23 augusti. Var han hålls internerad är okänt.

Det sades att Jia Zhiguo tidigare hade suttit fängslad i 20 år, vilket lett till hans svaga hälsa. Därutöver hade han opererats för prostatainflammation. Han hann inte återhämta sig innan han arresterades den här gången. Jia Zhiguo har emellertid inte lagts in på sjukhus. Ytterligare ett långvarigt frihetsberövande skulle vara ett allvarligt hot mot hans liv.

Prästen säger att bortrövandet antagligen har att göra med kommunistpartiets kommande 17:e nationalkongress. För närvarande övervakar polisen noga alla aktiviteter i den underjordiska katolska kyrkan.

Enligt Informationcentret träffades Hebeis kommunistpartis politiska domstolskommitté på den 17:e nationalkongressens ”säkerhets- och skyddsmöte” för att lista nedslag mot ”underjordiska katolska styrkor” som ett primärt uppdrag för att bibehålla säkerheten inför den 17:e partikongressen. Snart beräknas ett stort antal präster föras bort från Hebei för en ”resa” eller för de så kallade ”utbildningsklasserna.” De kommer inte tillåtas återvända till Hebei förrän i slutet av oktober.

Det rapporterades att de flesta av de över 50 biskoparna som vigts av Vatikanen är över 70 år. Dessa biskopar har varit utsatta för långvariga frihetsberövanden och lider av dålig hälsa. Till exempel dog biskop Han Dingxiang, den romersk-katolska biskopen från stiftet Yongnian i Hebei, den 9 september under en fängelsevistelse. Han hade suttit fängslad i sammanlagt 18 år och släpptes fri och fördes till sjukhus bara en månad före sin död.

Översatt från version