Arktiska fåglar bär på resistenta bakterier


Vilda fåglar på den arktiska tundran har visat sig bära på antibiotikaresistenta bakterier, rapporterar svenska forskare. Fynden tyder på att antibiotikaresistensen har spridit sig ut i naturen, vilket är alarmerande för framtidens sjukvård.

De bakteriesmittade fåglarna fångades i nordöstra Sibirien, norra Alaska och norra Grönland, i samband med tundraexpeditionen ”Beringia 2005”.

Forskarna tog prover från 97 fåglar. Proverna odlades sedan direkt i det särskilda laboratorium, som installerats på isbrytaren Oden och analyserades vidare på det mikrobiologiska laboratoriet på Centrallasarettet i Växjö.

– Vi blev mycket förvånade säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och på laboratoriet för zoonosforskning på Högskolan i Kalmar, i ett pressmeddelande.

Fynden tyder på att antibiotikaresistensen har spridit sig så gott som över hela jorden.

– Vi tog prover på fåglar som levde långt ute på tundran och som inte var i kontakt med människor. Det här styrker ytterligare att antibiotikaresistensen har blivit ett globalt fenomen och att i princip inget område på jorden, utom möjligtvis Antarktis, är opåverkat.

Forskarnas hypotes är att inflyttande fåglar passerat områden exempelvis i Sydostasien där användningen av antibiotika är mycket omfattande. Fåglarna kan sedan ha fört med sig de resistenta bakterierna till tundran.

– Att fåglar i västvärlden kan vara bärare av antibiotikaresistenta bakterier visste vi redan, men att dessa bakterier finns hos fåglar på tundran är alarmerande, säger Jonas Bonnedahl, infektionsläkare i Kalmar och en av expeditionsdeltagarna.

Det är alarmerande att antibiotikaresistensen har spridit sig från samhället ut i naturen.

– Våra fynd visar att antibiotikaresistens inte bara är begränsat till samhället och sjukhus utan nu också sprider sig vidare ut i naturen.

Enligt Jonas Bonnedahl har ökande antibiotikaresistensen under de senaste åren visat sig utgöra ett av de största hoten mot en fungerande hälso- och sjukvård i framtiden.

Rapporten från de svenska forskare har publicerats i det senaste numret av tidskriften Emerging Infectious Diseases.