Arktis lockar exploatörer
Ilulissatfjorden på västra Grönland är ett Unesco världsarv. I de arktiska vattnen kan 25 procent av världens oupptäckta olja finnas. (Foto: Slim Allgui / AFP)


Arktis lockar många med sin stora ekonomiska potential. När det vita snötäcket och den tjocka isen alltmer försvinner, ökar tillgängligheten för fyndigheter med mineraler, olja och gas i Nordpolens område.

Tidskriften Geophysical Research Letters publicerade i vintras en artikel som hävdar att klimatmodellerna inte fungerar när det gäller Arktis. Mark Serezze, chef för USA:s Nationella center för snö- och isforskning i Colorado, säger enligt DN:
– Modellerna är för slöa, de underskattar uppvärmningen av Arktis.

Uppvärmningen, som går snabbare i Arktis, kan komma att utrota de sällsynta djurarterna som finns där. Men det är inte det att vissa arter försvinner som oroar mest, utan det är att området säkerligen kommer att exploateras när den smältande isen gör delar av regionen tillgängliga.

Det skotska företaget
Cairn Energy har nyligen upptäckt olje- och gasfyndigheter nära Grönland och US Geological Survey har gjort undersökningar som tyder på att 25 procent av jordens oupptäckta olja och gas finns i den arktiska regionen.

Inuiterna på Grönland, vilka är beroende av Danmark för sin överlevnad, vill bli oberoende och utveckla sitt land. De vill kunna försörja sig på mineral-, olje- och gasfyndigheterna i området men är nu oroliga för att kraven vid klimattoppmötena ska ställa så höga krav att industrialiseringen av Grönland stoppas, enligt SR:s hemsida.

För Sydpolens del finns en internationell överenskommelse som förbjuder exploatering i 50 år, vilket Aqqaluk Lynge, vice ordförande i inuiternas världsorganisation, inte tycker är en bra idé för Arktis.

– Man måste komma ihåg att i Antarktis bor pingviner, i Arktis bor det människor, säger han.

Manouchehr Takin från Centrum för Global Energy Studies, säger till BBC att det har tagit  tiotals miljoner år att producera gasen och oljan, som bara finns i viss mängd.

– Branschen har varit runt i världen och upptäckt lättåtkomlig olja och gas, så det är bara de svårare och mer riskfyllda regionerna kvar, och Arktis är ett av dem, säger Takin.

Greenpeace arbetar för ett totalt skydd av Arktis unika miljö. De skriver i ett pressmeddelande att när den svenske utrikesministern Carl Bildt tar över ordförandeklubban i Arktiska rådet i maj, finns möjligheten att påverka Arktis framtid, att ge frågan om skydd av Arktis miljö högsta prioritet.

De svåra miljökonsekvenser som explosionen av oljeplattform orsakade i Mexikanska bukten fick Therese Jacobson, havsmiljöansvarig i Greenpeace, att på måndagen säga till pressen:

– Oljeindustrin ska inte vara i Arktis, för de kan inte hantera det. Konsekvenserna av en olycka skulle vara förödande i ett område som redan är hårt utsatt av klimatförändringar, havsförsurning och miljögifter.

– Oljeindustrins oförmåga att hantera en stor olycka, trots närhet till USA:s infrastruktur och resurser, gör det helt oacceptabelt att de ger sig in i ett område som Arktis, säger Therese Jacobson vidare i ett blogginlägg.


Olja läckte ut från containerfartyget Godafoss i Oslofjorden, när fartyget gick på grund i februari. Arbetet med att ta upp oljan försvårades av kallt väder och isen. (Foto: Trond Teigen Reid / AFP)

Olja läckte ut från containerfartyget Godafoss i Oslofjorden, när fartyget gick på grund i februari. Arbetet med att ta upp oljan försvårades av kallt väder och isen. (Foto: Trond Teigen Reid / AFP)

Oljeplattformen, som orsakade svåra miljöskador, tillhörde oljebolaget BP vars ordförande är Carl-Henric Svanberg. Han kom till den internationella konferensen om oljeläckor som inleddes i Malmö på måndagen.

Svanbergs tal kan summeras med att explosionen på oljeplattformen Deepwater Horizon inte borde ha inträffat och att det var djupt beklagligt.

Konferensens deltagare var överens om att det är nödvändigt att borra efter olja i Arktis, eftersom förbrukningen beräknas bli tre gånger större år 2025 enligt en FN-prognos.

De flesta miljögrupper, skriver BBC, motsätter sig prospektering i Arktis. De varnar för att ett oljeutsläpp där skulle bli mycket allvarligare än det i Mexikanska bukten, speciellt om det skulle inträffa på vintern när området är försänkt i mörker.