Arkeologer hittar forntida matematiska hjälpmedel från Inkariket i Peru
En quipu från Inkariket på Larcomuséet i Lima. (Wikimedia Commons)


Ett team av arkeologer har hittat 25 välbevarade quipus, en forntida metod för att bära med information som användes av inkaindianerna, vid den arkeologiska platsen Inkahuasi i Peru, enligt rapport från tidskriften Peru this Week.

Fyndet är sällsynt och betydelsefullt eftersom det gjordes i forntida magasin snarare än på begravningsplatser, likt de flesta tidigare fynden.

Quipus, ibland kallade ‘pratande knutar’, användes som informationsbärare i regionen kring Anderna i Sydamerika. En quipu bestod normalt av färgade, spunna och flätade trådar eller strängar gjorda av hår från lamor eller alpackor, eller av bomullssnören.

För Inkafolket var systemet en hjälp för att samla in fakta och att hålla reda på saker, från att övervaka skatteskyldigheter, till att på ett korrekt vis ha kontroll över folkräkning, kalenderinformation och militärorganisation.

Snörena innehöll numeriska och andra värden som kodades med knutarna i ett positionssystem med tio som bas. En quipu kunde ha alltifrån några få till upp till 2 000 snören.

Tillsammans innehöll typen av ull, färgerna, knutarna och förbindelserna både statistisk och berättande information som en gång kunde uttydas i flera sydamerikanska samhällen.

I en del byar var quipus viktiga föremål för lokalbefolkningen och hade snarare rituell betydelse än för dokumentation.

Upptäckten skedde i Incahuasi (Inkahuset), beläget i dalen Cañete, nära staden Lunahuana. Staden byggdes på 1400-talet och var den viktigaste och mest strategiska staden som byggdes av Inkafolket i regionen.

Den är som ett slags liten version av inkastaden Cusco, och byggdes på order av inkan Pachacutec som en exakt kopia av Cusco. Den består av fyra delar: inkapalatset, kvarteren med lador och magasin, klostret och fortet.

Många av dessa quipus förstördes av de spanska konkvistadorerna på 1500-talet, men omkring 200 av dem daterade till tidigast 650 e.Kr. har hittats.

Konkvistadorerna insåg att de som hade hand om quipusystemet ofta förblev lojala mot sina tidigare härskare snarare än mot den spanske kungen och att de kunde ljuga om innehållet i ett meddelande.

Konkvistadorerna försökte också konvertera den inhemska befolkningen till romersk katolicism. Allting som representerade inkareligionen betraktades som avgudadyrkan och ett försök att bortse från konverteringen till katolicismen. Därför förstördes quipus av konkvistadorerna som betraktade dem som avgudadyrkan.

Pubicerat med tillstånd från Ancient Origins.  Läs originalet här.

 

Översatt från engelska.