Arkeologer avslöjar ny grav i Egypten
Träsarkofag med färgade begravningsmasker innehållande mumier visas den 10 februari 2006 av Högsta rådet för antikviteter i Egypten, i en grav belägen fyra meter under mark i Konungarnas dal i västra delen av Luxor. Graven, som upptäcktes av den amerikanske arkeologen Otto Schaden, är den första som upptäckts i dalen sedan Tutankhamuns 1922. (Foto: Khaled Desouki/AFP)


Arkeologer har upptäckt en ny grav i Konungarnas dal i Egypten, den första som upptäckts sedan Tutanchamons grav upptäcktes den 4 november 1922 av den brittiska arkeologen Howard Carter.

Graven från den 18:e dynastin upptäcktes av arkeologer från University of Memphis, ledda av amerikanen Otto Schaden, och innehåller enligt Egyptens antikvitetsmyndighet fem intakta och kompletta sarkofager med fem mumier i färgade begravningsmasker. Bland skatterna i graven fanns dessutom mer än 20 stora krukor, förseglade med Faraos sigill.

Upptäckten gjordes tidigare i år medan arkeologer arbetade på den närliggande graven tillhörande Amenmeses, en farao under senare delen av 19:e dynastin, när teamet upptäckte en sänka i berggrunden som de misstänkte vara ett schakt.

När de återvände till arbetet under utgrävningssäsongen detta år öppnade de schaktet och hittade dörren till den nya graven. Graven öppnades för allmänheten i början av februari.

Experterna vet emellertid inte vem den tillhör. Den amerikanske arkeologen Kent Weeks, som inte deltog i utgrävningen men som undersökte fotografierna av gravens inre, sade att dess utseende antydde att den inte tillhörde en kung.

– Det skulle kunna vara en grav tillhörande kungens hustru eller son eller en präst eller tjänsteman vid hovet, sade han.

Fotografier som utgivits av Högsta råden för antikviteter visade det inre av graven, de odekorerade nakna stenväggarna, med åtminstone fem sarkofager av svartnat trä bland vita krukor, varav vissa var söndriga.

Egyptens chef för antikviteter, Zahi Hawass, sade:
– Kanske är de mumier av kungar eller drottningar eller adelsmän, vi vet inte, men det är definitivt någon som stod i kontakt med den kungliga familjen.

– Det skulle kunna vara trädgårdsmästaren, skojade Schaden, ledaren för teamet på platsen.

– Men det är någon som hade kungens gunst eftersom inte alla kunde komma och få en grav i Konungarnas dal.

Upptäckten omkullkastar den uppfattning som länge rått bland egyptologer som trott att det inte fanns något kvar att upptäcka i Konungarnas dal. 62 gravar hade tidigare upptäckts och den sista stora upptäckten i området gjordes av Kent Weeks.

– Det visar tydligt att Konungarnas dal fortfarande inte är uttömd. Det finns förmodligen fler gravar att upptäcka, sade Weeks.

Konungarnas dal i södra Egypten innehåller gravar för de flesta faraoner i den 18:e dynastin, inklusive Tutanchamon.

Weeks sade att på grund av att graven endast består av en kammare är det troligt att den var avsedd för en enda mumie. Som förklaring till de andra sarkofagerna sade han att de kan ha placerats där vid senare datum.

– Föremålen i graven är inte nödvändigtvis daterade till den ursprungliga graven. Det är okänt att gravar skulle ha använts som förråd för andra material, sade han.

Den 18:e dynastin härskade i Egypten mellan 1567 f.kr. och 1320 f.kr.

http://www.theepochtimes.com/news/6-2-10/38135.html