Argentinska idrottare stödjer "Facklan för mänskliga rättigheter"
Medlemmar ur delegationen av transplanterade idrottare (Delegation of Transplant Sportspeople) poserar inför deras resa till Thailand.


Reportar för Epoch Times i Argentina intervjuade Elvira Mendubura, en framgångsrik idrottsman som genomgått transplantation. De diskuterar OS för transplanterade, illegal organstöld i Kina och den Globala facklan för mänskliga rättigheter.

Epoch Times: När började Transplant Olympic’s (OS för personer som genomgått transplantation)?

Elvira: Under många år så har de olympiska spelen hållits i olika länder. Argentina började delta under Manchesterspelen i England, med fem deltagare, allihopa hjärtpatienter. Efter det startades nationella spel i Argentina för att kunna klassificera och förbereda de tävlande inför stora mästerskap.

ET: Deltar hela landet?

EM: Ja, från hela landet deltar, från norr till söder. När vi håller de argentinska spelen samlas vi alla, och vi har vi olika erfarenheter, har levt olika liv och har olika problem. Det är som när man åker till de VM, man har livserfarenheter som man delar med sig av till många människor från olika länder.

ET: Vad är den som främst motiverar dig till att delta i spelen för transplanterade?

EM: I mitt fall, är det för att sprida lite mer kunskap om donationer och organtransplantation, framför allt i min egen stad – Concordia, Entre Rios – att göra människor medvetna genom sport, och på så vis nå fler. Att visa att det finns liv efter livet, det vill säga, att genom sport förmedla lite hopp till dem som står på väntelistan [för organtransplantation], och också förr att jag tycker mycket om sport i sig.

Flera olika sportevenemang har organiserats i Argentina med transplantation som tema för att uppmuntra donationer och organtransplantation. För ett litet tag sedan spenderade vi en vecka i Tucumán (en provins) på träningsläger. Nu åker vi till Thailand för världsmästerskapen och på vägen tillbaka har vi spelen i Mar del Plata (Argentina), som organiseras av CUCAIBA.Efter Mar del Plata har vi i november tävlingar i Punta del Este.

ET: Då du gör stora ansträngningar för att göra andra medvetna om donationer, hur ser du på saker och ting på andra sidan av världen, i Kina, där de med våld systematiskt stjäl organ från levande Falun Gong-utövare?

EM: Ja, jag har läst om det och har tänkt mycket kring den här saken, därför att det verkligen går emot varje form av lagstiftning. … Argentina, såsom andra länder… jag vet att andra länder fördömer den här typen av agerande från regeringar. Regeringar som förföljer människor av politiska skäl eller som använder fångar, människor som ofrivilligt får sina organ tagna för att ”säljas”, eftersom de smusslats ut till människor med mycket pengar. Detta är mord … att döda någon för deras organs skull, det vill säga de avlägsnar organen från en levande människa för att andra människor behöver dem.

ET: Hur ser du på den världsomspännande färden som Facklan för mänskliga rättigheter gör?

EM: Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ och ett initiativ som vi alla måste stödja. Som transplantationsmottagare och människa så anser jag att vi måste försvara rättigheterna för alla människor på den här planeten. Vi har alla en rätt till liv, men detta förvränger meningen med transplantationer. Våra lagar är mycket klara på den här punkten när det gäller medgivande inför transplantationer och vi fördömer den kinesiska regimens agerande likväl som alla andra länder som engagerar sig i likartade handlingar, där organ tas mot människors vilja.

ET: Ni kombinerar de båda ämnena sport och organdonationer. Hur tror du att de olympiska spelen skall kunna genomföras på ett korrekt sätt i Kina där detta äger rum?

EM: Jag tror att när det gäller de personer som står bakom ett system som förtrycker människor på det här sättet, fängslar dem och berövar dem deras frihet, så spelar det ingen roll – de är så fördärvade att de inte bryr sig om andra dör. Det vill säga att de sätter inget värde på liv, för dem spelar det ingen roll om personen är en fånge eller en idrottsutövare. Det är svårt att tänka på det och även om jag försöker så kan jag inte riktigt föreställa mig hur ur kurs man måste vara för begå detta slags brott.

Efter att ha gjort intervjun visade det sig att Elvira vann en silvermedalj i 5000 meter i OS för transplanterade. För tio år sedan genomgick han en benmärgstransplantation.

Översatt från version