Arga köpmän skapar problem för ledande nätbutik i Kina
Sedan 12 oktober har hundratals protesterande samlats utanför nätbutiken Taobaos huvudkontor i Hangzhou i Zhejiangprovinsen i östra Kina. (Foto från Weibo.com)


Efter att ha kommit att dominera detaljhandelsförsäljningen på internet chockhöjer nu firman Taobao de avgifter som tas ut av de affärsföretag som använder dess plattform. Mellanstora och små handlare tycker att Taobao överger dem efter att de har bistått med viktigt stöd till firman i början och har nu organiserat sig för att protestera, klaga och störa Taobaos affärer.

Taobao startades av den Kina-baserade nätbutiken Alibaba år 2003 efter att det USA-baserade eBay köpt det som vid den tiden var Kinas största auktionsfirma på nätet. Taobao erbjöd fri listning till handlare och nätverktyg som underlättade kommunikationen mellan handlarna och lokala konsumenter.

Inom två år blev Taobao marknadsledande och år 2006 stängde eBay sin Kina-sajt.

Den 10 oktober tillkännagav Taobao fem- och tiofaldiga ökningar av de årliga serviceavgifterna för affärsföretagen, för närvarande närmare 6300 kronor. Dessutom höjdes kostnaden för kontraktsbrott från över 10 000 till över 133 000 kronor.

Många av de mindre handlarna klagade över att de nya avgifterna är obefogat betungande eftersom de har investerat betydande kapital i öppnandet av nätbutiker. En del har anskaffat varulager till stora kostnader medan andra skulle stå inför konkurs eller stängning om de tvingades betala de nya avgifterna.

Den 11 oktober organiserade medelstora och små säljare en chattrumsgrupp för att försvara sina affärsföretag med användande av två olika metoder: De skulle köpa stora kvantiteter av produkter och genast skicka tillbaka dem, eftersom Taobao erbjuder byte eller återköp inom sju dagar utan att ställa några frågor. Och de skulle lämna in klagomål på nätet över dålig service.

Generella aktioner av den här typen har sedan dess periodvis riktats mot stora butiker anslutna till Taobao, och orsakat stängningar av butiker eller tömning av hyllor.

De aktioner som man genomfört för att straffa Taobao har slagit an en sträng hos köparna. Medlemsantalet i chattrumsgruppen har på två dagar ökat från 3000 till 52 000.

Sedan 12 oktober har hundratals personer protesterat utanför Taobaos huvudkontor i staden Hangzhou i Zhejiangprovinsen i östra Kina, med krav på att de i deras tycke överdrivna avgifterna dras tillbaka.

-Jag är inte nöjd; Jag vill ha de ursprungliga avgifterna återställda. Vilken rätt har Taobao att höja avgifterna med så kort varsel? Vad finns det för laglig grund? Var är den lagliga garantin för de pengar vi redan har gett? Sade en nyutexaminerad högskolestudent.

Herr Zhang, en butiksägare, sade att Taobao litade till stödet från många små handlare för att kunna växa och utvecklas.

-Men nu när stora företag och affärsmän har kommit hit för att lura till sig pengar är Taobao otacksam och har övergett oss små handlare. Det här är ett orättvist agerande.

En handlare hos Taobao i Peking, Zhou Lei, skrev på nätet: ”Taobao kan bara åtnjuta den framgång det har idag på grund av de små detaljhandlarnas stöd. När det ändrar policy borde det tänka på de små handlarna.”

En annan småhandlare klargjorde gruppens mål: ”Vårt mål är inte att tvinga Taobao att förlora pengar, utan vi hoppas bara att det kan göra en rättvis, jämlik och gynnsam policy som låter Taobao göra vinster medan medborgarna också kan tjäna en del pengar. På det sättet kommer alla att överleva.”

Taobao har svarat handlarnas krav med en hård attityd och vidhåller att man inte kommer att ändra sin nya policy. Guangzhou Daily rapporterade att Taobao gett ett offentligt uttalande som löd: ”Den här attacken startades av en grupp kallas för Taobaos småbutiker’. De manipulerar avsiktligt webbsidan i ett försök att tvinga Taobao att förnya och justera den nyligen meddelade policyn för 2012.

Taobao har kallat de här åtgärderna för ”internetvåld” och har rapporterat gruppens aktioner till polisen.

På eftermiddagen den 12 oktober sade Taobaos vd, Zhang Yong i en telefonkonferens att man ”inte kommer att kompromissa”, och inte heller kommer de att modifiera policyn. Taobao kommer inte att justera konsumentavgifterna, särskilt inte på kort sikt.

En majoritet av medborgarna stöder småhandlarnas aktioner, enligt en enkät på nätet.

Renren.com startade en opinionsundersökning rörande den här situationen och fick totalt 7 299 732 röstande. Man hade två val: ”att överleva är inte lätt”, (vilket stödde de små handlarna) och ”att göra vinster är nyckeln” (vilket stödde Taobao). Rösterna för de små handlarna blev totalt 7 131 630, eller 97,7 procent, medan bara 20 800 stödde Taobao.

Översatt från engelska.