Arbetsmarknaden försvagas ytterligare


Det kommer ut fler personer på arbetsmarknaden som vill börja arbeta, visar SCB:s statistik för november. Men antalet anmälda lediga platser minskade under samma tid, enligt Arbetsförmedlingen, vilket bidrog till att arbetslösheten ökade.

Flera faktorer bidrog till ökningen av arbetslösheten, såsom att personer som har arbeten minskar och det blir allt färre som får ha kvar sina tidsbegränsade arbeten.

Varslen om uppsägning under november minskade om de jämförs med oktober, men om man jämför med november förra året, har de ökat med cirka 3 400 personer.

Däremot ökar antalet sysselsatta personer som inte kommer upp i full arbetstid. Antalet arbetade timmar minskade för den totala arbetskraften under november.

Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet arbetslösa i slutet av november uppgick till 403 000 personer vilket motsvarar 8,6 procent av den registrerade arbetskraften. Jämfört med november 2011 är det en ökning med 26 000  personer.

Antalet personer som är långtidsarbetslösa ökar och det gör också antalet för de nyinskrivna öppet arbetslösa. Av de arbetslösa deltog 47 procent i program med aktivitetsstöd, resten räknas som öppet arbetslösa.

Antalet nyanmälda arbeten minskade med 1 000 hos Arbetsförmedlingen under perioden.

SCB säger i sitt pressmeddelande att arbetslösheten ökade till 7,5 procent, mot Arbetsförmedlingens siffra 8,6 procent. Det beror på att SCB anger siffran för de arbetslösa till 376 000 medan Arbetsförmedlingen anger 403000.  SCB säger att det finns viss osäkerhet i talen.