Arbetslöshetsersättning har stagnerat i New York
Inflation: priset på äpplen har ökat med 47 procent under det senaste årtiondet och ändå har arbetslöshetsersättningen förblivit nästan densamma. (Foto: Epoch Times)


Trots de höga levnadskostnaderna i staden New York rankas delstaten New Yorks arbetslöshetsersättning på 25:e plats i landet, enligt den senaste undersökningen av stadsrådstjänsteman Eric Gioia (D-Queens).

”I en tid när New Yorkbor kämpar med svårigheter måste vi göra allt för att hjälpa dem att hålla sig ovan vatten”, sade Gioia i ett pressmeddelande. ”New York ligger långt efter med höjning av arbetslöshetsunderstöd. Det är lätt att se att mer behöver göras för arbetslösa New York-bor när delstater med levnadskostnader som är en bråkdel av New Yorks får mer i arbetslöshetsersättning.”

Delstaten New Yorks arbetsmarknadsdepartement tillkännagav den 20 augusti att stadens arbetslöshet eskalerade över riksgenomsnittet. På 9,6 procents nivå – en ökning med 0,2 procent från juni – nådde staden sin högsta procentandel sedan 1997, trots att hela landets har sjunkit från 9,5 procent i juni till 9,4 procent i juli.

Med fler än 400 000
arbetslösa New York-bor i juli nådde antalet sin högsta nivå i över tre decennier.

Gioia, som är ordförande i kommittérådet för tillsyn och utredningar, uppmanade delstatens lagstiftande församling att godkänna ett förslag för ökning av arbetslöshetsersättning efter återkomsten till arbetet på hösten.

New York-bor har inte fått någon ökning av arbetslöshetersättning för de senaste tio åren trots att priset på mjölk har ökat med 35 procent och på äpplen med 47 procent sedan 1998.

Delstaten New York har det sjunde största levnadskostnaderna bland alla delstater men det maximala understödsbeloppet för New York-bor är 405 dollar (ca 2750 kr) per vecka, mindre än närliggande delstaters, som exempelvis New Jersey har 584 dollar (ca 3960 kr) och Connecticut har 576 dollar (ca 3910 kr).

Andra delstater där arbetslöshetsersättningen överträffar New Yorks omfattar Kansas, West Virginia, Kentucky, Arkansas och New Mexico. Rhode Island har den högsta veckovisa ersättningen på 641 dollar (ca 4350 kr).

Det federala stimulansanslaget höjdes nyligen till 430 dollar (ca 2920 kr) per vecka vilket kommer att gälla till slutet av året.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21448/