Arbetslösa kinesiska migrantarbetare vänder hem
Migrantarbetare söker arbete vid en migrantarbetsmässa den 1 november 2008 i Chongqing i Kina (Foto: China Photos/Getty Images)


På grund av den globala finanskrisen har många fabriker i Kinas kustområde tvingats stänga de senaste månaderna, vilket lett till att miljontals migrantarbetare har blivit arbetslösa. Nästan 10 miljoner arbetslösa migrantarbetare har återvänt till sina hemorter de senaste sex månaderna.

Hongkongtidningen Wen Wei Po skriver att många exportföretag i Pärlflodsdeltat, Yangtzefloden och kustområdena har tvingats att lägga ner sedan i juni. Många stora och medelstora tillverkningsföretag har drastiskt dragit ner på sin tillverkning, vilket lett till att ett stort antal migrantarbetare har fått gå från sina arbeten. 

Enligt ofullständig statistik har nästan 10 miljoner av 210 miljoner migrantarbetare tvingats återvända hem till sina hemorter under det senaste halvåret. 20 procent av migrantarbetarna från provinserna Hunan, Jiangxi och Hunan har återvänt till sina hemorter. 

Den senaste månaden har järnvägsstationerna i städerna Hefei, Chongqing, Wuhan, Changsha, Nanjing och Nanchang var fullpackade av resenärer. De flesta av dem är migrantarbetare som återvänder hem för det kinesiska nyåret. 

Statistik från Guangzhous järnvägsstation visar att 11-29 oktober hade antalet resenärer ökat med 128 000 människor, jämfört med förra året. 

En anställd säger att särskilt det här året är annorlunda. 90 000 till 130 000 reser med tåg varje dag. Antalet resenärer ökar kraftigt, framför allt de som åker mot Sichuan, Chongqing, Jiangsu och Zhejiang. 

En försäljare av lunchlådor vid torget framför Guangzhous järnvägsstation säger att hans försäljning har ökat för varje dag sedan slutet av oktober. I november sålde han dubbelt så mycket lunchlådor som samma period förra året. 

Enligt nyheter från Zhejiang har hälften av migrantarbetarna, en halv miljon, återvänt hem. Sedan september har järnvägsstationerna i Ningbo, Wenzhou och Jinhua etcetera varit fullpackade med folk. Nyligen uppsagda arbetare, som inte hittat nya arbeten, sover på marken runt stationerna. 

Ansvariga för Jinhuas järnvägsstation i Zhejiangprovinsen sade att antalet resenärer har ökat med 20 procent varje dag sedan oktober, jämfört med förra året. I staden Ningbo måste resenärer köpa biljett åtminstone fyra dagar i förväg innan avgång för att kunna säkra en sittplats. 

En migrantarbetare från Guiyang åkte till Ouhairegionen i Wenzhou för att arbeta på en skofabrik förra kinesiska nyåret. 

– Nu har fabriken stängt. Fler än 30 arbetare och ytterligare 60 personer från min hemort har återvänt hem. Men vi äger ingen mark där vi bor, så vi vet inte vad vi ska göra, sade han.

En försiktig uppskattning gjord av Wenzhou ekonomiska och handelskommission ger att åtta procent av de små och medelstora företagen i staden Wenzhou har lagt ner sina verksamheter. 

På grund av att den globala finanskrisen blir allt värre kommer fler företag att tvingas lägga ner sina verksamheter. Fler arbetare kommer då att bli arbetslösa och hemlösa. Dessa nedläggningar kommer också att påverka relaterade industrier, vilket ytterligare förvärrar problemet. 

Statistik från Kinesiska statsutvecklings- och reformkommissionen visar att 67 000 små och medelstora företag under det första halvåret har tvingats lägga ner sina verksamheter. Exempelvis gick nästan 50 Hongkongföretag i Pärlflodsdeltat i konkurs i början av oktober. 

Ordförande för Federation of Hong Kong Industries, Clement Chen, sade att bland de 70 000 Hongkongföretag i Pärlflodsdeltat, kan så mycket som en fjärdedel av dem, 17 500, tvingas att slå igen fram till årsskiftet. Detta innebär att 875 000 förlorar sina arbeten. 

Information från Dongguans utlandsinvesteringssamfund visar att industriproduktionens kostnader generellt har ökat med omkring 30-40 procent, medan vinsterna har minskat med 20-25 procent. Kundorderna det fjärde kvartalet detta år minskade med 15-25 procent, jämfört med samma period förra året. Kundorderna för den här perioden nästa år förväntas bli 30-40 procent mindre än detta år. 

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/china-migrant-workers-jobless-home-7335.html