Arbetslägren har avskaffats men övergreppen fortsätter
Bilden visar porten till arbetslägret Masanjia, ett läger som är ökänt för brutal tortyr och sexuella övergrepp. Den 15 november meddelade den kinesiska regimen att läger för omskolning genom arbete skulle avskaffas. (Foto: Epoch Times )<p>


Genom ett beslut som godkänts av det Kinesiska kommunistpartiets Centralkommitté, och som publicerades den 15 november, har det ökända systemet med arbetsläger i Kina avskaffats. Många av fångarna kommer dock inte att märka någon skillnad.

Omskolning genom arbete – kallat ”laogai” på kinesiska – introducerades officiellt i Kina i mitten av 1950-talet. Samtidigt som narkomaner, tjuvar, mördare och andra vanliga brottslingar har dömts till arbetsläger har regimen alltid använt lägren särskilt för att straffa de personer vars enda brott är att de har fel tankar.

Enligt Human Rights Watch används laogai för att spärra in ”regimkritiker, petitionärer, visselblåsare, rättsaktivister, medlemmar av underjordiska kristna kyrkor eller förbjudna religiösa rörelser och andra som bedöms vara ett ’hot’ mot den allmänna ordningen”.

Sedan förföljelsen
av den andliga utövningen Falun Gong (också känt som Falun Dafa) startade 1999, har lägerfångarna till stor del utgjorts av Falun Gong-utövare. Dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin inledde utrotningskampanjen mot Falun Gong av fruktan för dess popularitet och dess traditionella tro som utmanade den officiella ideologin.

I en rapport från det amerikanska utrikesdepartementets människorättsrapport om Kina 2008 står: ”Vissa utländska observatörer har uppskattat att Falun Gong-utövare ugör minst hälften av de 250 000 officiellt registrerade fångarna i läger för omskolning genom arbete.”

De flesta uppskattningar av antalet fångar i laogai överstiger kraftigt antalet ”officiellt registrerade interner”. Forskaren Ethan Gutmann ger en låg och en hög uppskattning av antalet inspärrade i arbetslägren, 4 miljoner respektive 6 miljoner. Han uppskattar antalet Falun Gong-utövare fängslade i lägren till mellan 600 000 och 1,2 miljoner.

Det senaste tillkännagivandet om att avskaffa arbetslägren kom inte som en total överraskning. Premiärminister Li Keqiang förutspådde i mars att lägren skulle stängas, och åtminstone sedan juni har det förekommit rapporter om stängning av arbetsläger.

I vissa fall ”stänger” ett arbetsläger dock genom att helt enkelt byta ut skylten på fasaden. Enligt den statliga Legal Evening News har vissa arbetsläger helt enkelt ändrat sina namn till ”fängelser” och ”behandlingshem för missbrukare”, samtidigt som man fortsätter med tvångsarbete.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Tiger_bench.jpg" alt="I den tortyrmetod som kallas "tigerbänken", skildrad i denna teckning, höjs benen upp gradvis vilket orsakar olidlig smärta. Tortyr används rutinmässigt i Kinas arbetsläger, och även i de hjärntvättscenter dit samvetsfångar skickas, nu när Kina officiellt avskaffat arbetslägren. (Foto: Minghui.org)

” width=”100%”>

I den tortyrmetod som kallas ”tigerbänken”, skildrad i denna teckning, höjs benen upp gradvis vilket orsakar olidlig smärta. Tortyr används rutinmässigt i Kinas arbetsläger, och även i de hjärntvättscenter dit samvetsfångar skickas, nu när Kina officiellt avskaffat arbetslägren. (Foto: Minghui.org)

Enligt Minghui.org, en webbplats som drivs av Falun Gong-utövare och ger information om förföljelsen, så bytte Chongqings tvångsarbetsläger för kvinnor namn till ”Drogrehabiliteringscenter med tvångsisolering”, men precis samma vakter var kvar och fortsatte att tortera Falun Gong-utövarna där.

Petitionären Zhou Houfang berättade för Epoch Times att han satt i staden Hengyangs arbetsläger i Hunanprovinsen i södra Kina i mer än ett år, med början 2012. När arbetslägret bytte namn till behandlingscenter för missbrukare släpptes han inte, utan blev fortfarande torterad.

Några Falun Gong-fångar i arbetslägren överfördes till andra platser efter att arbetslägren började stängas.

Liu Yongping, en Falun Gong-utövare i Peking, överfördes från  arbetslägret Xinan i Peking till hjärntvättscentret Xicheng i en förort till Peking i juli eftersom han vägrade avsäga sig sin tro, enligt Minghui.

När arbetsläger stänger har andra alternativa system fortsatt med att internera, tortera, och hjärntvätta Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar.

”Det är vanligt att det Kinesiska kommunistpartiet gör vad som ser ut som en förändring på ytan för att stärka sin image, medan det bakom kulisserna jobbar vidare som vanligt”, säger Levi Browde, chef för Falun Dafa Information Center.

”Vi ser Falun Gong-utövare som skickas till antingen fängelser (efter skenrättegångar) eller till ’lagliga omskolningscentra’, annars kända som ’hjärntvättscentra’, vilka är ännu mer ogenomskinliga och godtyckliga än arbetslägersystemet,” sade Browde. ”Den tortyr och de övergrepp människor möter i dessa center kan vara ännu värre än ett arbetsläger.”

Epoch Times har dokumenterat hur den kinesiska regimen nyligen lanserade en treårig kampanj som syftar till att ”transformera” utövare och tvinga dem att ge upp sin tro, enligt meddelanden som publicerats på officiella webbplatser runtom i Kina. I vissa områden är det officiella målet att ”omskola” 100 procent av Falun Gong-utövarna.


Dessa bilder visar olika tortyrmetoder som används i Kinas arbetsläger. Flera tidigare mediarapporter har berättat om den brutala tortyren i arbetslägren. (Foto: Minghui.org)

Dessa bilder visar olika tortyrmetoder som används i Kinas arbetsläger. Flera tidigare mediarapporter har berättat om den brutala tortyren i arbetslägren. (Foto: Minghui.org)

”Utan den kinesiska regeringens övervakning finns det ingen förändring när det gäller hur [samvetsfångar interneras]. Att den personliga friheten begränsas och medborgerliga rättigheter tas ifrån människor är inte något som kommer att minska inom en snar framtid,” sade Tang Jitian, kinesisk människorättsadvokat till Sound of Hope (SOH). ”Sådant förtryck kommer att fortsätta på hemligare sätt, såsom hjärntvättscentra, vilka inte är mindre skadliga än Laogai. ”

Zhao Pei, politisk kommentator som noga följer Kina-frågor, sade till SOH, ”Efter avskaffandet av laogai-systemet, kommer myndigheten eventuellt att förtrycka människor med [fängelse]-straff, vilket är ännu allvarligare än laogai.”

Arbetslägren i Kina har fått mycket uppmärksamhet i media i och utanför Kina under det gångna året.

Förra året inför Halloween öppnade Julie Keith i Oregon i USA en låda med Halloween-pynt och upptäckte ett brev med bön om hjälp från en fånge i Masanjia i Liaoning-provinsen i norra Kina.

Brevet, som var skrivet med blyerts på knackig engelska, bad personen som läste det att kontakta ”World Human Rights Organization”. Brevet beskrev hur fångarna arbetade mer än 15 timmar om dagen, fick ”nästan ingen” lön och fick utstå ”hänsynslös tortyr”. Ett stort antal av de intagna är Falun Gong-utövare, enligt brevet.

Hennes lokaltidning skrev om brevet, och berättelsen snappades sedan upp av media runt om i världen.

I april publicerade den kinesiska reportern Yuan Ling en artikel i Kinas Lens Magazine som beskriver en mängd olika tortyrmetoder som används i arbetslägret Masanjia, enligt intervjuer med före detta fångar.

Fångarna rapporterade om att de blivit elchockade i ansiktet med elektriska batonger, upphängda i armarna och slagna, och att de fått ligga på en säng i många timmar med armar och ben isärdragna, en tortyrmetod som kallas ”död människas säng”.

Du Bin, en New York Times-fotograf, gjorde en dokumentär som bygger på intervjuer med 12 före detta Masanjia-fångar, med titeln, ”Kvinnor över spökenas huvuden”, som sedan släpptes i Hongkong och Taiwan.

”Syftet med att göra filmen var att låta allmänheten få veta vad de bör veta. I Masanjia behandlar de inte kvinnor som kvinnor, utan de torterar dem och tvingar dem till slavarbete,” berättade Du Bin för New Tang Dynasty (NTD) Television.

Översatt från engelska