Arbetsgivaravgiften halveras för ungdomar


Arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 18 och 25 ska halveras, beslutade riksdagen den 23 maj. Syftet är att långtidsarbetslösa ungdomar lättare ska komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt ska motsvarande egenavgifter för egenföretagare i samma ålder halveras.

Därmed sänks arbetsgivaravgifterna från 32,42 till 21,31 procent och egenavgifter sänks från 30,71 till 20,45 procent. Kostnad för åtgärden beräknas uppgå till 7,75 miljarder per år.

Under debatten i riksdagen igår sade riksdagsledamot Jasenko Omanovic (s) att sänkningen bara gynnar arbetsgivare. Som ett exempel sade han att McDonalds kommer att tjänar 64 miljoner.

En annan talare i debatten, Kalle Larsson (v), anklagade regeringen för att avsiktligt skapa en låglönemarknad. Han vill skapa jobb i den offentliga sektorn med de 7,7 miljarderna.

Gunvor G Ericsson (mp) sade att åtgärden kommer att tränga undan andra åldersgrupper från arbetsmarknaden. Hon vill istället ha riktat stöd till de arbetslösa med, till exempel, tidsbegränsat anställningsstöd, praktikplatser, arbetsmarknadsutbildning och lärlingsutbildning.

Regeringen ska samtidigt införa andra åtgärder såsom jobbgaranti för långtidsarbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och nystartsjobb, sade Helena Riviére (m) i sitt inlägg.

Arbetslösheten bland ungdomarna i Sverige är hög i förhållande till många andra jämförbara länder och var tredje ungdom har ingen eller mycket svag erfarenhet från arbetsmarknaden, enligt regeringens utredning.