Arbetare går in i byggnaden Fukushima 1 för första gången
Styrelseordföranden i det drabbade Tokyo Electric Power Co., Masataka Shimizu (tvåa från höger) omges av anställda vid företaget när de talar med evakuerade från staden Namie, nära TEPCO:s kärnkraftverk Fukushima, och ber om ursäkt för atomkrisen. (Foto: Yishikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


På torsdagen gick åtta arbetare vid Tokyo Electric Power Co in i reaktorbyggnad Nr 1 i det belägrade kärnkraftverket Fukushima. De är de första som går in efter en explosion i byggnaden som följde på jordbävningen och tsunamin den 11 mars. Arbetarna fick stanna i byggnaden i 10 minuter åt gången på grund av höga strålningsnivåer.

Deras uppdrag går ut på att till slut få till stånd ett stabilt kylsystem som kan kyla reaktorn. Det nuvarande systemet vid reaktor Nr 1, liksom vid reaktorerna Nr 2 och Nr 3, skadades när katastrofen slog ut elektriciteten vid kraftverket, vilket orsakade en serie vätgasexplosioner till följd av överhettning. TEPCO har alltsedan dess kämpat för att mildra situationen.

Michael Matiotte, vd för kärnkraftinformation och resursservice, säger att operationen blir en utmaning eftersom ”detta att bygga ett slutet kylsystem i ett område med hög strålning är något man inte har försökt göra tidigare”.

Men arbetarna kommer inte att kunna göra detta med en gång. På måndagen sade TEPCO att man gjorde förberedelser för att placera fyra luftfiltreringsenheter i byggnaden för att minska strålningsnivån och skapa ”arbetsmiljö inne i reaktorbyggnaden”. TEPCO räknar med att åstadkomma detta under lördagen.

Efter att luften renats kommer arbetare att gå in och kontrollera att mätarna för vattennivå, tryck och temperatur i reaktorhöljet stämmer. TEPCO vet inte om mätarna skadades i den första vätgasexplosionen och om de fortfarande fungerar riktigt eller ej.

När de väl kan arbeta inne i byggnaden kommer de att börja arbeta med kylsystemet. En stor del av planen är att installera ett nytt kylsystem utanför reaktorbyggnaden för att kyla det vatten som pumpas in i reaktorhöljet.

Om kylsystemet fungerar förväntar sig TEPCO att få ner temperaturen i reaktorn till under 100 grader Celsius, så att vattnet inte längre kokar bort. Detta ses som en ”kall avstängning” av reaktorn. När väl kylsystemet är komplett förväntar sig TEPCO att klara av en kall avstängning inom några dagar.

Efter att temperaturen och kylsystemet stabiliserats kommer bränslestavarna att kylas konstant, och på så sätt förhindra att de överhettas och smälter. Vid den tiden kommer ingen strålning längre att komma ut från kraftverket genom ånga från vatten, som kokar bort av hettan från bränslestavarna.

Mariotte sade att situationen vid kraftverket Fukushima Daiichi generellt ”inte förvärras just nu, men är inte heller vid den punkten då vi kan säga att det är bättre”.

Han sade att anläggningen har fem allvarliga strålningsproblem att lösa: reaktorerna Nr 1,2,3 såväl som överhettat använt bränsle i bassänger vid reaktorerna Nr 3 och 4. Alla dessa problem förtjänar vart och ett för sig internationellt engagemang.

Han förväntar sig att det tar sex till nio månader innan strålningen avtar och situationen kan sägas vara stabil.

Enligt honom är kraftverket fortfarande i ”stadiet för förebyggande av katastrof”, och ett kraftavbrott eller ett kraftigt efterskalv nu skulle orsaka allvarliga problem.

I förra veckan sade Japans kärnkraftsmyndighet att det finns mer än 77 000 ton stillastående vatten med hög radioaktivitet i källarna till reaktorbyggnaderna Nr 1,2 och 3. TEPCO har planer på att i maj bygga en anläggning på plats för att behandla vattnet och avlägsna de radioaktiva ämnena. TEPCO ämnar därefter återanvända det för kylning av reaktorerna.

Översatt från engelska