Är Schrödingers katt både död och levande?


I den här filmen talar forskare från University of Nottingham i Storbritannien om Schrödingers berömda paradox om den samtidigt döda och levande katten.

I detta tankeexperiment är en katt inlåst i en låda med radioaktivt material som, om det sönderfaller, skulle frigöra gift som dödar katten. I denna situation när vi inte kan öppna lådan och observera vad som händer sägs katten vara både död och levande. Först när lådan öppnas kan kattens tillstånd bestämmas som antingen död eller levande.

”Det finns inget sätt att veta huruvida katten i lådan är levande eller död”, säger fysikprofessorn Philip Moriarty. ”Kvantmekaniskt skulle man säga att katten befinner sig i båda tillstånden – den är både levande och död.”

Experimentet är en flera decennier gammal paradox som formulerades av Erwin Schrödinger i syfte att relatera den komplexa kvantmekaniken till vardagliga objekt.

”Vår normala uppfattning att saker och ting befinner sig i väldefinierade tillstånd är, för storskaliga objekt, helt enkelt inte tillämplig på kvantnivån, och vi måste använda andra sätt att tänka, och det är vad kvantmekanik handlar om”, säger fysikprofessorn Laurence Eaves.

Översatt från engelska.