Är röd fruktjuice lösningen på hälsoproblem?


Jag blev nyligen intresserad av att läsa en studie där olika fruktjuicers innehåll av antioxidanter undersökts [1]. Av de 13 undersökta juicerna hade röd grape högst halt antioxidanter, vilket förefaller vara relaterat till dess rika innehåll av polyfenoler – som har en skyddande verkan mot ohälsa.

Studien har inneburit att röd grape-juice har kallats för den förnämsta bland fruktjuicerna. Innan vi rusar till affären för inköp av denna senaste superföda, så bör vi emellertid tänka på dess huvudsakliga innehåll.

Som all fruktjuice [ej rena juicer] är röd grape-juice fullproppad med andra ämnen. En känt märke innehåller 40 gram socker i 2,4 deciliters-förpackningen. Det innebär 16,66 gram socker/100 ml. En flaska Coca Cola på 3,3 deciliter innehåller 36 gram socker, som blir 10,6 gram socker/100 ml. Det ger att denna röda grape-juice innehåller över 50% mer socker.

Kan det vara så att stora sockermängd neutraliserar de hälsosamma värden som tillskivs polyfenolerna i röd grape-juice? Det är givetvis en retorisk fråga.

Sockret i fruktjuice som röd grape-juice är främst i formerna glukos och fruktsocker. Jag har tidigare skrivit att fruktsocker ofta ses som ett ”hälsosamt” socker, men att bevis pekar på det motsatta.

Just i dagarna kom publicerades en undersökning som visade den uttalade skadliga inverkan som denna sockerform har på hälsan. I studien som publicerades i tidskriften Hepatology, gavs råttor sockerlösningar som var antingen med glukos eller fruktsocker (fruktos) [2]. Två noterbara effekter av fruktosintaget var ökad fettproduktion i levern och minskad effekt hos proteinet leptin (utöver andra saker så reducerar leptin fettproduktionen och ökar fettförbränningen i kroppen).

I studien framkom att en del av fruktos negativa effekter beror på en försämring hos en receptor som kallas för PPAR-alpha. Denna receptor finns hos människan och dess effektivitet i oss är lägre än för råttor. En av författarna till studien spekulerar att fruktos skadliga verkan hos människor då kan vara större än vad som sågs hos dessa råttor.

Det finns all anledning att tro att konsumption av fruktsocker bidrar till den kraftigt ökande fetman i världen.

Sammantaget så kan man säga att det finns goda skäl, anser jag, att dricka [uppblandade] fruktjuicer med måtta. Att bara fokusera på dess innehåll av polyfenoler och antioxidanter ger helt enkelt inte en heltäckande och sann bild av de ämnen som kan ingå, och dess effekter på hälsan.

Referenser:
1. Roglans N, et al. Impairment of hepatic Stat-3 activation and reduction of PPAR activity in fructose-fed rats. Hepatology 2007; 45:778-788.
2. Mullen W, et al. Evaluation of Phenolic Compounds in Commercial Fruit Juices and Fruit Drinks. J Agric Food Chem. Mar 16, 2007; [Epub. ahead of print]

John Briffa är läkare i London. Han är också författare och hälsoskribent med intresse i näringslära och naturmedicin. Läs mer på hans webbplats.

Originalartikel: http://en.epochtimes.com/news/7-4-3/53703.html