Är redan ett glas vin för mycket?
Ett glas vin om dagen kan ge en ökad risk för bröstcancer och cancer i andra organ. (Foto:Sebastien Bozon/AFP)


Vi har fått lära oss att måttlig alkoholkonsumtion kan vara bra för hälsan. Är det sant eller inte? Det verkar som de flesta människor inte tar den här frågan på allvar. Samtidigt har tillräckligt med uppgifter bekräftat att alkohol på något sätt är relaterad till utvecklingen av cancer.

Ett internationellt forskningslag jämförde hälsan hos dem som konsumerar i genomsnitt ett glas vin om dagen med dem som helt avhåller sig från alkohol. Det visade sig att ett glas vin om dagen är kopplat till en högre risk att utveckla bröstcancer och cancer i andra organ.

Ursprungligen hade studien utformats för att bekräfta eller tillbakavisa de tidigare rönen. Det finns många indikationer på att konsumtionen av alkohol, speciellt överdriven, ökar risken för cancer i de övre delarna av mag-tarmkanalen. Dessutom är även lägre alkoholkonsumtion kopplad till en något ökad risk för bröstcancer.

En ny studie omfattade hälsoanalyser av 150 000 personer från olika delar i världen, och har publicerats i tidskriften Annals of Oncology. Forskarna bakom studien som kommer från University of Milano och från andra forskningscenter i USA, Kanada, Iran, Frankrike och Sverige, har kommit fram till att redan ett års måttlig alkoholkonsumtion har lett till 24 000 dödsfall i matstrupscancer, 5000 dödsfall av munhålecancer och till 5000 dödsfall i bröstcancer.

Däremot anser The International Scientific Forum att denna analys inte bör ses som slutgiltig eftersom vissa brister hittats under studien. Till exempel har frågan om alkoholkonsumtionens varaktighet, människors livsstil och eventuell rökning inte beaktats.

Det internationella forumet insisterar också på att ta hänsyn till vissa positiva aspekter, i synnerhet effekten av ämnet resveratrol som finns i rött vin.

Allmänt sett kan analysen dock vara användbar när det gäller att förstå sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer, men det kan inte användas till grund för rekommendationer.

Det verkar som den slutliga domen återigen skjuts upp och att sanningen kring vinet fortfarande är ett mysterium. Men det ges ändå några vinkar och vissa preliminära slutsatser kan dras …

Originalartikel på ryska.