Är kloning av mammutar en bra idé?
Ett barn läser beskrivningen om babymammut Dima bredvid sin kopia (i mitten) på en utställning i Frankrike den 16 juli 2010. Världens äldsta djupfrysta babymammut Khroma visades under utställningen också. (Foto: AFP/Thierry Zoccolan)


Enligt en online undersökning som genomfördes av CBC tyckte 62 procent av de tillfrågade personerna att det var en bra idé att återskapa en levande mammut, medan 30 procent var av motsatt uppfattning och 8 procent var osäkra.

För flera år sedan, när sydkoreanska forskare klonade den första hunden, ansåg vissa djurrättsaktivister att processen var onödig.

– Omkring 90 procent av alla kloningsförsök misslyckas med att producera livsdugliga avkommor. De som lever vid födelsen har ofta nedsatt immunförsvar och högre frekvens av infektioner och tumörutveckling, säger Neal Barnard från läkarkommittén för ansvarsfull medicin (Committee for Responsible Medicine’s).

– Omkring 30 procent av alla klonade djur lider av ”large offspring syndrome”(LOS), vilket betyder att djuret har ett förstorat hjärta, outvecklade lungor och andra hälsoproblem, sade han.

Hans svar avser kloning av existerande djur. Djurrättsgrupper har varit relativt tysta inför de japanska forskarnas försök att klona den utdöda mammuten.

OneGreenPlanet.org, som är en webbplats främst för nyheter inom miljö och ekologi, har tagit upp frågan om huruvida att klona en mammut är en bra idé när deras naturliga livsmiljö har varit borta i årtusenden.

”Hur kan det vara lämpligt att klona utdöda arter när deras naturliga och sociala livsmiljö inte längre finns?” frågar artikeln. ”Är det rimligt att bara klona dem med deras ursprungliga arvsmassa och lämna dem i en djurpark eller i en konstgjord och kontrollerad miljö och beröva dem social kontakt med andra av sin art eller är tanken att klona en hel armé av mammutar?”

Den enda anledningen till att föra en mammut tillbaka skulle vara för att ge människan tillfredställelse, tillägger webbplatsen.

När det gäller kloning av djur i allmänhet, fann en gallupundersökning som genomfördes i USA i maj förra året, att 63 procent av 1 029 tillfrågade vuxna tyckte att det är moraliskt fel, medan 31 procent fann det acceptabelt.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49532/99999999/1/1/