Är faran med kolesterol en myt?
I västvärlden har vi fått lära oss att undvika kolesterol. Det här har fått stor ekonomisk betydelse för läkemedelsföretagen och livsmedelsproducenter. (AFP PHOTO MYCHELE DANIAU)


De flesta människor vet inte att majoriteten av dem som dör i hjärtinfarkt har ett lågt kolesterolvärde – något som har fått tre svenska experter att reagera i kolesteroldebatten. De hävdar att hypotesen om att kolesterol är farligt, bör förkastas och att forskningen är färgad av läkemedelsföretagen.

Floran av så kallade ”hjärtvänliga” och kolesterolsänkande produkter i livsmedelshyllorna har brett ut sig allt eftersom rapporterna om hur farligt kolesterol är för vår hälsa, och rädslan för hjärtinfarkt har fått oss att undvika det så kallade onda kolesterolet i kosten.

Läkemedelsföretagen och Socialstyrelsen rekommenderar oss att hålla koll och vi har lärt oss, att om värdena blir för höga så bör vi äta blodfettssänkande medicin, en behandling som dock ofta är förenad med biverkningar.

De tre experterna, docent Ralf Sundberg och de två professorerna Lars Werkö och Tore Scherstén, har i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14: e juli, ifrågasatt den idag vedertagna kunskapen om kolesterolforskningen.  Det  här har väckt kritiska röster  som hävdar att det skulle finnas gott om belägg som styrker riskerna med kolesterol och att människor kan förledas att sluta med livstilsbehandling och läkemedelsbehandling.

Ralf Sundberg och hans kollegor förklarar i sin artikel att det sedan decennier påståtts att personer med höga kolesterolnivåer i blodet, och då särskilt LDL-kolesterol, vanligen kallat ”det onda kolesterolet”, skulle ha en ökad risk för hjärtinfarkter.

De uppgifterna, förklarar de, härrör från äldre forskning, då man gjorde populationsstudier med tvivelaktiga metoder.

”Några större samlade material på hur dessa värden förhåller sig hos obehandlade hjärtsjuka patienter har inte fram tills nu presenterats. Trots detta har i många medicinska översiktsartiklar och andra publikationer sambandet mellan kolesterolnivåer och koronarsjukdom lagts fram som etablerad sanning”, skriver de i SvD.

I sin artikel ifrågasätter Ralf Sundberg och hans medförfattare, även myndigheter och personer som uppbär hög akademisk ställning i samhället, för att inte redovisa ett solitt underlag för sina ställningstaganden, utan i stället hänvisa till att sambanden mellan kost och hjärt/kärlsjukdomar är väl kända och accepterade ”världen över”.

När kolesteroldebatten började på 1990-talet ifrågasatte många forskare sambandet mellan kolesterolnivåerna i blod och hjärtsjukdom, eftersom den s.k Framinghamstudien  visade att högt kolesterol inte är en riskfaktor för personer äldre än 47 år, och de vars kolesterol minskade hade högre dödlighet än de vars kolesterol gick upp. Studien visade också att för varje enhet kolesterolvärdet gick ner ökade den totala dödligheten med 11 procent och hjärtdödligheten med 14 procent, uppgifter som fullständigt omkullkastar den idag vedertagna kunskapen.

Enligt Ralf Sundberg och hans kollegor har det kommit ytterligare klarläggande fakta i debatten. I en studie som initierats av American Heart Association har kardiologen Amit Sachdeva och hans medarbetare studerat LDL-kolesterol hos patienter som vårdats för hjärtinfarkt. Resultatet visade att hos de 136 905 patienterna vid 541 sjukhus, låg kolesterolvärdena hos de hjärtsjuka under genomsnittsvärdena för den amerikanska befolkningen. Medelvärdet för LDL var endast 2,73 mmol/l, ett värde som är betydligt under vad som brukar betraktas som låg risk.

I artikeln i SvD nämner experterna också att även en nyare studie från Detroit med kardiologen Mouaz Al-Mallah i spetsen, visar att lågt kolesterol i samband med inläggning för hjärtinfarkt är förenat med en högre dödlighet inom tre år.

– Det här måste vi berätta om. Att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än normalt och när det dessutom visat sig att vid låga värden har de högre dödlighet, då måste man reagera, säger Ralf Sundberg till Epoch Times.

Vad tror då Ralf Sundberg att de här bevisen, som nu kommer fram, kan leda till i framtiden?

– När sanningen kommer att sprida sig internationellt, kommer ännu mer att avslöjas. Det är etik och moral som driver oss att berätta om det här, och vi har inget behov av att ha rätt och ingen personligt intresse, svarar Ralf Sundberg.