Är det här en 1,7 miljoner år gammal bro skapad av människor?
Adams bro, också känd som Ramas bro, eller Ram Setu, mellan Indien och Sri Lanka. (Foto: Nasa)


Enligt en gammal indisk legend byggde kung Rama en bro mellan Indien och Sri Lanka för mer än en miljon år sedan. Vissa har tittat på satellitbilder från Nasa och hittat något som ser ut som rester från en sådan bro. Frågan är huruvida det är något som skapats av människor eller en naturlig formation.

Uppslagsverket Encyclopedia Britannica beskriver den som en ”kedja av sandbankar”, men påpekar: ”Traditionellt sägs det vara resterna av en enorm upphöjd väg skapad av Rama, hjälten i det hinduiska eposet ”Ramayana”, i syfte att göra det lättare för hans armé att ta sig från Indien till Ceylon (Sri Lanka) för att rädda hans bortförda fru, Sita. Enligt den muslimska legenden tog sig Adam över här till bergstoppen Sri Pada [på engelska Adam’s Peak], på vilken han gjorde bot genom att stå på en fot i 1000 år.”

Bron är  känd som ”Adams bro”. Den kallas ofta Rama Setu eller Ram Setu i Indien, efter kung Rama. Sanningen bakom dess ursprung är dold i politiska och religiösa kontroverser. Vissa har velat förstöra resterna av bron för att öppna upp en fartygsled. Andra har motsatt sig förslaget som kätterskt och en förstörelse av ett viktigt forntida byggnadsminne.

Argument för mänskligt ursprung

Badrinarayanan, tidigare chef på Indiens Geologiska Undersökning och före detta koordinator för utredningsavdelningen på National Institute of Ocean Technology (NIOT) i Chennai, har studerat borrkärnor från bron.

Han sade följande till tidskriften Rediff angående de 10 meter långa proverna: ”Vi hittade marin sand över och under som var en blandning av korall, förkalkad sandsten och blockliknande material. Förvånansvärt nog fann vi under det upp till 4-5 meter lös sand och efter det fanns det hårda formationer.”

Han var förbryllad över att det fanns stenblock över marina sandlager och förmodar att stenblocken måste ha placerats där medvetet.

”Ramayana” beskriver storleken på bron som 100 yojana på längden och 10 yojana på bredden. En yojana motsvarar ungefär 8 kilometer. Detta skulle innebära en bro av enorma proportioner som uppenbarligen inte överensstämmer med den bro som observeras där idag. Dock kan själva proportionerna som beskrivs passa in.

En grupp som är engagerad i vetenskapliga studier av traditionell indisk kultur från ett andligt perspektiv, Bharath Gyan, påpekade att förhållandet 10:1 (längd:bredd) överensstämmer med de mätningar av bron som gjorts idag. Bron är ungefär 35 kilometer lång och 3,5 kilometer bred. Bron som den är idag är förstås inte perfekt enhetlig och bredden varierar något vid olika punkter.

Argument för att det är en naturlig formation

Även om  Badrinarayanan var förbryllad över de mellanlager han observerade i kärnproverna så har andra personer kommit med andra förklaringar av olika slag. Geologerna är inte eniga om någon enskild förklaring.

Suvrat Kher, geolog specialiserad på marina formationer, förklarade vissa scenarier i ett blogginlägg: ”Under ’istiden’ i perioden Pleistocen orsakade uppbyggnaden och smältningen av glaciärer fluktuationer i havsnivån på tiotals meter, vilket skapade förutsättningar för flera perioder av bildande av korallrev och sandbankar. Under perioder med stora sänkningar av havsnivån under Pleistocen bör det ha funnits landförbindelse mellan Indien och Sri Lanka. Men i slutet av den sista istiden under Pleistocen började havsnivån stiga igen över hela världen”.


Adams bro (Foto: Nasa)

Adams bro (Foto: Nasa)

Han sade att korallreven växer uppåt och till slut når grundare vatten och ibland bryts av av vågor, och då faller de och avsätts nedanför. Sand kan på liknande sätt flyttas och avsättas och bilda olika lager över sediment. Han tror inte att den enda förklaringen till de lager som observerats nödvändigtvis är att människor placerat ut stenblocken.

Datering

När det 2007 dök upp bilder från Nasa som visade Adams bro och spreds på internet meddelade det indiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) att Nasa daterat bron till att vara 1,7 miljoner år gammal. Denna datering överensstämmer väl med de indiska legenderna, motsvarande en av de fyra tidsperioderna för mänskligheten – den under vilken kung Rama levde.

Nasas talesman Michael Braukus sade då att han inte kände till någon datering med kol 14-metoden på platsen, vilket motsade BJP:s påstående. En del rapporter kom om att marken vid någon av brons ändar hade daterats till 1,7 miljoner år, inte själva bron.

Datering utförd av vetenskapliga institutioner i Indien, bland annat på Centre for Remote Sensing (CRS) på Bharathidasan University, kom fram till att bron formats för omkring 3 500-5 000 år sedan.

Badrinarayanan uppskattade att det han observerade i proverna bildats för mellan 5 800 till 4 000 år sedan.

Kritikerna har emellertid sagt att man inte kan ge en korrekt bild av hur gammal hela bron är genom datering av en enskild del av bron (som till exempel korallprover).


En anonym konstnärs illustration av legenden om hur en armé av apor bygger Rama Setu (Adams bro). (Wikimedia Commons)

En anonym konstnärs illustration av legenden om hur en armé av apor bygger Rama Setu (Adams bro). (Wikimedia Commons)

I ”Ramayana” sägs bron ha byggts på en trägrund (som placerades på toppen av en redan existerande naturlig upphöjning) som sedan täcktes med stora och små stenar. De som tror att Adams bro är byggd av människor menar att brons degenerering med åren har gjort det svårt att skilja den från en naturlig formation.

Följ @TaraMacIsaac på Twitter, besök Epoch Times sida Beyond Science på Facebook, och prenumerera på nyhetsbrevet Beyond Science för att fortsätta utforska forntida mysterier och nya vetenskapliga områden!