Apotekets vd stolt över resultatet


Apoteket 404 miljoner i vinst hittills i år

Statligt ägda Apoteket presenterar nu rörelseresultatet för de tre första kvartalen. Det visar att resultatet efter skatt uppgick till 404 miljoner kronor.

– Jag är stolt över det resultat som vi uppvisar efter nio månader samtidigt som det självfallet är viktigt att vi fokuserar på att minska kostnaderna, inte minst inför en förändrad marknadssituation, säger Stefan Carlsson, vd Apoteket AB.

Apotekets nettoomsättning uppgick till 29 297 miljoner kronor mot 27 662 miljarder kronor förra året. Rörelseresultatet januari – september uppgick till 554 miljoner kronor vilket är en ökning med 122 miljoner kronor.

Den förändrade marknadssituationen utreds av Apoteksmarknadsutredningen och huvudbetänkandet kommer vid årsskiftet. Men först våren 2008 presenteras hur marknaden för receptfria produkter ska se ut.

– På Apoteket välkomnar vi dessa förändringar och ser fram emot en konkurrens på lika villkor. Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och kommer att ta en aktiv roll när det gäller att utveckla framtidens apoteksmarknad i Sverige, säger Stefan Carlsson.

Lag om personalliggare verkningsfull

I ett försök att minska svartjobben infördes vid årsskiftet krav på att alla restauranger, gatukök, pizzerior och liknande företag samt frisörer ska föra personalliggare. Där ska alla personer som arbetar under dagen skrivas in och lagen gav också Skatteverket möjlighet att genomföra oannonserade kontrollbesök.

Skatteverket kan nu, åtta månader efter införandet av personalliggaren och 27 000 kontrollbesök, konstatera en kraftig ökning av inbetalda arbetsgivaravgifter och skatter. Cirka 4 000 tidigare ”svarta” arbeten beräknas därmed ha omvandlats till ”vita” arbetstillfällen.

– Vår beräkning av de nya ”vita” arbetstillfällena grundar sig på ökningen av det redovisade underlaget för arbetsgivaravgifter. Den ökningen har beräknats till cirka 600 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 380 miljoner kronor i skatteinkomster (arbetsgivaravgifter och inkomstskatt), uppger riksprojektledaren Conny Svensson.

Statens betalningar gav plus i oktober

Riksgäldskontorets prognos var att lånebehovet under oktober månad skulle bli en miljard kronor. Statsfinanserna blev dock bättre än beräknat.

De influtna skatteinbetalningar blev fyra miljarder högre än vad Riksgäldskontoret trott och statens utgifter blev även de högre än väntat.

Statsskulden var 1 104 miljarder kronor i slutet av oktober. Räntebetalningarna under månaden blev 0,4 miljarder lägre än beräknat, 1,7 miljarder kronor.

Överskottet i statens betalningar blev 1,2 miljarder kronor i oktober.