Användningen av antidepressiva ökar kraftigt bland unga
Användningen av antidepressiva mediciner ökar. (Foto: Robert Sullivan/AFP)


Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel. Enligt statistik från Socialstyrelsen har det skett en ökning  med 36 procent sedan 2006, uppger SVT.

Det är främst unga kvinnor som behandlas med de så kallade SSRI-preparaten (serotoninåterupptagshämmare) men användandet ökar snabbast bland unga män.

Ökningen ses i alla åldersgrupper men är störst bland 20-24-åringar.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm anser inte att ökningen beror på att antidepressiva skrivs ut för lättvindigt, snarare beror det på att man inom vården blivit bättre på att fånga upp de unga som mår dåligt.

– Generellt inom BUP har det blivit mer tydlig diagnostik och bättre behandlingar. Man fångar upp fler som mår dåligt helt enkelt, säger Kai Bruno, barnpsykiater på BUP till SVT.

Enligt barnpsykiatern är det svårt att säga om man har en ökande psykisk ohälsa bland unga, men han ser det som att det finns en ”mer komplex problematik hos tonåringar i dag”.