Användning av biobränslen kan leda till svält
FN:s sändebud för livsmedelsrättigheter, Jean Ziegler, menar att biobränslen skulle kunna medföra risk för svält. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


FN:s sändebud för livsmedelsrättigheter Jean Ziegler varnar för att övergång till biobränslen innebär risk för svält. Han anklagar USA, EU och Japan för hyckleri för att de förespråkar biobränslen som ett sätt att minska deras beroende av fossila bränslen. Hans anklagelser publiceras i rapporten ”The Right to Food”.

Rädsla för effekterna av klimatförändringar tillsammans med en nyligen antagen FN-deklaration leder till en världsomspännande trend – användandet av enorma jordbruksområden för andra syften än de var avsedda för, det vill säga odling av hållbara råvaror. FN-deklarationen slår fast att mänskligheten bara har 15 år på sig att undkomma det förmodade ”clima-geddon.”

“Biobränsleutvecklingen innebär en mycket stor risk för rätten till mat”, sade Ziegler under FN:s konferens för mänskliga rättigheter i Genève. Han tillade att ”hundratusentals kommer att få betala priset”. Han nämnde det brasilianska exemplet med att konvertera sockerrörsplantager till odling av biobränslen, vilket på det sättet berövar lokala bönder deras möjlighet till försörjning. Brasilien har sålunda blivit världens största tillverkare och leverantör av bio-alkohol. De som drar nytta av det är de allt fler hybridbilar som kan drivas med både bensin och alkohol. Ziegler insåg att länder som Brasilien och Mexico använder biobränsleboomen för att minska statsskulden; men påpekade att dessa länder måste ta med det potentiella försummandet av viktig livsmedelsproduktion i beräkningarna och att likgiltighet inför detta kan leda till en katastrof.

Endast 57 dagars spannmålsreserver

USA:s jordbruksdepartement släppte nyligen siffror för 2007/2008 års grödor. Den aktuella spannmålsreserven i världen är på sin lägsta nivå på 47 år – sedan denna statistik började föras. Problemet späs på ytterligare av det faktum att konsumtionen av spannmål, för sjunde året i rad, kommer att överstiga produktionen. ”Världen är inte längre kapabel att producera så mycket spannmål som den förbrukar”, sade Mr Qualman från National Farmers Union. Vid sekelskiftet var spannmålsreserven 115 dagar. Han tillade att nedgången inte kan skyllas på väder eller klimatförändringar, även om detta verkar var trenden.

Världens hav klarar inte längre att kompensera för bristen på spannmål till mat. En tredjedel av världens fiskbestånd är i ett tillstånd av total kollaps. År 2025 kommer två tredjedelar av dem inte längre att producera någon fisk.

Fler och fler länder, till exempel Kina, tar till sig ”McDonaldiseringen” av matvanorna med resultatet att sju kilo grödor behövs för att ett kilo av proteinlivsmedel. Lägg till detta efterfrågan på biobränslen!

Mexikos majskravaller

Vem kan glömma oron i Mexiko orsakad av de stigande tortillapriserna? Tortillas görs av majsmjöl, och priset på majs på spannmålsbörsen i Chicago har stigit med nästan 50 procent från 2005 tills idag, 352 dollar per bushel (1 bushel=36,4 liter) den 6 juli 2007. För att få slut på den nationella oron lovade den mexikanska regeringen att öka subventionerna för majs.

Flera kommentatorer har fastnat för etanol och har gjort det till ”lösningen på alla våra problem”. En studie vid universitetet i Minnesota har dock visat att etanol knappt skulle kunna möta 12 procent av USA:s bränslebehov, även om hela USA:s majsskörd konverterades till etanol.

Många frågor om biobränslen är alltjämt obesvarade.

Översatt från engelsk version.