Antirasism ett outforskat ämne


Arbetet mot rasism i föreningar har ofta en bred utgångspunkt och ingen partipolitisk koppling utan inriktar sig på sakfrågan och betonar vikten av kunskap, framkommer i en avhandling skriven av Jenny Malmsten.

När Jenny Malmsten studerade på Malmö högskola var hon även engagerad i antirasism. Hon studerade Internationell migration och etniska relationer men blev frustrerad över att kurslitteraturen handlade mycket om rasism men inte vad man kunde göra åt den.

– När jag påbörjade mina doktorandstudier fick jag en förklaring till varför vi fått lära oss så lite om antirasism. Efter att ha letat litteratur om antirasism och hittat mest metodböcker, insåg jag att ämnet var relativt outforskat, berättar Jenny Malmsten i ett pressmeddelande och hon fortsätter:

– Jag letade efter kategoriseringar av olika former av antirasism, för att kunna definiera mitt eget forskningsområde. Så småningom insåg jag att min uppgift kanske snarare var att själv definiera min empiri.

Hon bestämde sig till slut för att beskriva föreningsdriven antirasism eftersom den inte uppmärksammats särskilt mycket. Dessa arbetar mot förtryck i största allmänhet och de deltar inte i demonstationer utan riktar in sig på målgrupper. Istället för att jobba mot motståndaren jobbar de med den målgrupp som de vill påverka.

Inom den här formen av antirasism finns människor från alla politiska grupperingar men några partipolitiska kopplingar görs inte utan det är sakfrågan, antirasism, som förenar. De som arbetar med detta betonar vikten av kunskap i det antirasistiska engagemanget tala de om för Jenny Malmsten.

Hon upptäckte att rasism finns i ett antal olika former och att man borde tala om antirasismer i stället. Ett ämne som kan ge upphov till flera uppslag för framtida forskning.

1998 fick Malmö högskola en gåva från Malmö stad till Willy Brandts minne. En gästprofessur ingick samt bland annat en doktorandtjänst och Jenny Malmsten är den första doktorand som finansierat sina studier med hjälp av den gåvan.

Jenny Malmsten, Malmö högskola, disputerade med sin avhandling ”Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige – antirasism i rörelse” i fredags vid Linköpings universitet.