Antibiotikaförbrukningen har ökat svagt
I många länder i världen råder en överanvändning av antibiotika. I Sverige har vi en noggrann övervakning av förskrivningen av antibiotika. (Foto: AFP/Francois Guillot)


Förbrukningen av antibiotika har ökat något under den senaste 12-månadersperioden jämfört  med samma period föregående år, rapporterar Smittskyddsinstitutet (SMI).

Enligt färska uppgifter från SMI har antibiotikaförbrukningen på recept ökat med 0.9 procent.

Inom den slutna vården har förbrukningen legat på samma nivå.

I Stockholm har det förskrivits 420,9 recept/1000 invånare. I västerbottens län är motsvarande siffra 307,0/1000 invånare.

Antibiotika är läkemedel som används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt. Vid vanlig förkylning eller andra infektioner som orsakas av virus har antibiotika ingen effekt.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och det är ett växande hot mot den globala folkhälsan.

Smittskyddsinstitutet har till uppgift att arbeta för att förmedla kunskap om antibiotikaresistens till både allmänheten och hälso- och sjukvården och övervaka användningen av antibiotika.