Antibiotika i kinesiska vatten leder till farlig resistens
På bilden syns folk på den frusna Haihefloden den 26 januari 2009 i Tanjin, Kina. (China Photos/Getty Images)


Nyligen släpptes en 10-årig studie som visar hur antibiotika påverkar miljön i Kina. I den konstateras att stora mängder kemikalier kommer ut i miljön, vilket skapar många olika potentiella långsiktiga hälsorisker för befolkningen.

Guangzhous geokemiska institut, som lyder under Kinesiska vetenskapsakademin, gjorde analyser på 58 avloppsvatten i Kina, och det visade sig att det fanns höga halter av antibiotika i vattnet. I de tätbefolkade områdena nära Haihe-floden och Pärlfloden fann man över 200 kilo antibiotika per 2,5 kvadratkilometer.

Kina tillverkar och använder mest antibiotika i hela världen, enligt rapporten; under 2013 konsumerades där över 162 000 ton. Rapporten sade också att omkring 48 procent av detta konsumeras av människor och resterande av djur.

Studien visade att 36 olika typer av antibiotika användes och kommer ut i naturen i Kina, där den vanligast förekommande är amoxicillin. Det är främst vattenförsörjningen som påverkas av kemikalierna, eftersom de återfinns i avföring och urin, vilket kommer ut i miljön så småningom.

Inget statligt kontrollsystem

Kinas har inget system som kontrollerar produktionen och utsläppen av antibiotika. ”Den totala användningen av antibiotika har varit ett mysterium i vårt land eftersom det inte finns några officiella statliga data”, sade Xiao Yonghong, professor i medicin vid Zhejiang Medical University, enligt statliga språkröret Life Times.

I början av 2008 påvisade professor Xiao och hennes forskargrupp att den totala förbrukningen vid den tiden var mellan 150 000 till 200 000 ton antibiotika per år i Kina. Ytterligare en studie, från East China University of Science and Technology från maj 2014, visar att ytvattnet i Kina innehåller 68 olika typer av antibiotika.

80 000 döda per år

Det man är mest oroad över när det gäller förbrukningen av antibiotika är att det leder till resistens mot läkemedel. Enligt statliga China Radio International (CRI) dör över 80 000 människor varje år i Kina på grund av resistens mot läkemedel, och antalet kan stiga till 1 miljon år 2050, enligt CRI.

Fudanuniversitetet i Shanghai undersökte över tusen barn mellan 8 och 11 år i april, och man kom fram till att 58 procent hade antibiotika i urinen. Över en fjärdedel av barnen hade fler än två typer; vissa hade sex olika typer – antibiotika som används av både människor och boskapsdjur.

Lungläkaren Zhong Nanshan sade till kinesiska medier tidigare i år att han inte kunde tänka sig att äta ”fiskar som ser väldigt stora ut” på grund av oron för antibiotika. ”Jag fruktar att den blev så stor eftersom den åt för mycket antibiotika. Jag äter hellre små fiskar”, sade Zhong.