Antalet tigrar i världen kan tredubblas
En sibirisk tiger med unge på Buffalos Zoo i USA. Nu kan den starkt hotade tigern vara på väg att stärkas igen globalt, tack vare bevarandeåtgärder. (Foto: Public Domain)


För några år sedan fruktade man att tigern var på väg mot utrotning. Antalet fria tigrar minskade för varje år – från uppskattningsvis 100 000 i början av 1900-talet till enbart 3 000 år 2010.

År 2010 träffades företrädare från 13 länder för att ta fram en plan för återhämtning. Och nu tycks det som om insatserna bär frukt.

Det finns fortfarande färre än 3 500 vilda tigrar, men populationen bör överstiga 6 000 år 2022 om insatserna för att skydda tigrarna fortsätter, enligt en ny studie i tidskriften Science Advances.

”Tigrar förökar sig snabbt när det finns gott om bytesdjur och skyddade livsmiljöer”, konstateras det i studien. Problemet är att de är enstöringar och normalt behöver ett territorium på närmare 3 000 hektar skog.

Förlust av livsmiljö är tillsammans med tjuvjakt de största hoten mot tigrarnas överlevnad.

Tigrar lever vilt på den indiska subkontinenten, i området kring Amurfloden i östra Ryssland, i Kina, Nordkorea, Indonesien, på Sumatra och på det sydostasiatiska fastlandet.

I studien övervakades 76 habitat under 14 år med hjälp av satellitteknologi. Man kom fram till att vissa skogar har minskat i omfattning, men att andra behållit sin storlek. 10 av de 29 mest kritiska habitaten för tigrarna stod för mer än 98 procent av den totala minskningen, medan de övriga 19 bara visade mindre förändringar.

”Den globala populationen skulle kunna närma sig en tredubbling under de kommande två decennierna om skyddsinsatserna fortsätter”, konstateras det i studien.

Facebook hot för ovanliga djur

Hundköttsfestival upprör i södra Kina