Antalet avrättningar minskar enligt Amnesty
I den här stolen har 361 fångar avrättats mellan 1924 och 1964. Stolen finns numera på Texas Prison Museum i Huntville, Texas. (Foto: Fannie Carrier / AFP)


Antalet avrättningar minskar i världen visar Amnestys årliga rapport. Dock har antalet länder som genomförde avrättningar  2010 ökat. I slutet av 2010, fanns enligt Amnesty, 17 833 dödsdömda i världen, förutom Kina, som inte uppger antalet dödsdömda eller avrättade fångar.

FN försöker med jämna mellanrum få sina medlemsländer att avskaffa dödsstraffet. Den 21 december förra året var det dags igen. Generalförsamlingen röstade då för tredje gången igenom en resolution som uppmanar stater med dödsstraff att införa moratorium, ett första steg mot avskaffande av dödsstraff.

Detta avspeglas i Amnestyrapporten. Den 28 mars presenterade Amnesty sin årliga statistik över dödsstraff i världen. Den visar att ytterligare 31 länder avskaffat dödsstraffet.

58 länder har kvar dödsstraffet men efter 2003 har bara hälften av dessa länder genomfört avrättningar. Under de senaste fyra åren är det mindre än en tredjedel av länderna som har avrättat varje år, så trenden visar att antalet avrättningar minskar i världen.

– Även om antalet avrättningar minskar, fortsätter ett antal länder att döma människor till döden och avrätta för icke våldsbrott som; narkotikabrott, ekonomiska brott, sexuella relationer mellan samtyckande partners och hädelse, vilket strider mot internationell rätt som förbjuder användning av dödsstraff annat än för de allra grövsta brotten, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International i ett pressmeddelande.

Det finns emellertid länder och territorier som återupptagit avrättningar, de är: Bahrain, Ekvatorialguinea, Somalia, Taiwan, Vitryssland och Palestinska myndigheten. Följden blev att antalet länder som genomfört avrättningar ökade under förra året till 23  jämfört med 19 länder 2009.

Genom sina kontakter med myndigheter i länderna har Amnesty bekräftat 527 avrättningar, jämfört med 714 året innan. Siffran är dock missvisande eftersom vissa länder inte lämnar ut sådana uppgifter.

Kina har flest antal dödsdömda och avrättar flest antal människor jämfört med  resten av världen tillsammans. Så mycket vet Amnesty men de kan inte få ut någon statistik för det vägrar regimen lämna ut.

Det finns fler länder som inte vill avslöja hur många dödsdomar och avrättningar de har eller så friserar de siffrorna. Statistiken ser ”bra” ut för Iran med 252 avrättningar 2010 jämfört med 388 föregående år. Men obekräftade uppgifter talar om ytterligare minst 300 personer för 2010, rapporterar Amnesty.

I dödcellerna fanns
det i slutet av 2010, enligt Amnesty, 17 833 dödsdömda runt om i världen, exklusive Kina som sannolikt har tiotusentals personer på sin dödslista.