Ansvarig för hatpropaganda avsatt i Kina
Turister besöker Himmelska fridens torg den 14 november 2013. Den 23 januari 2001 iscensatte den kinesiska regimen en ”självbränning” som påstods ha utförts av Falun Gong-utövare. Filmen från händelsen användes sedan som propaganda för att attackera Falun Gong. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Det måste finnas en speciell plats i helvetet reserverat för dem som viger sina liv åt att bearbeta sina landsmän så att de accepterar de onda doktrinerna.

Nazisternas propagandaminister Josef Goebbels använde stora lögner, som upprepades om och om igen för att skapa hat mot judarna hos de tyska medborgarna.

Leni Riefenstahl, en fulländad filmskapare, förstod makten i en sublim bild för att få fascismen att framstå som kraftfull och oundviklig för tyskarna.

Likt Goebbels och Riefenstahl har Li Dongsheng, den man som är ansvarig för att ha sålt in förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong till kineserna, arbetat med att göra hatet respektabelt.

De senaste 14 åren har Li varit ställföreträdande chef och sedan chef för 610-byrån, det grundlagsstridiga partiorgan som varit ansvarigt för att utplåna Falun Gong (även kallat Falun Dafa).

Han kom till 610-byrån från den statliga TV-stationen CCTV där han var ställföreträdande chef från 1993 till 2000 och ansvarig för kanalens nyhetsmagasin på bästa sändningstid.

När den dåvarande högste ledaren Jiang Zemin skapade 610-byrån den 10 juni 1999, som en förberedelse inför starten av kampanjen mot Falun Gong en dryg månad senare, fick Li rollen som ställföreträdande chef, med ansvar för propaganda.

Jiang ansåg att kampanjen behövdes eftersom han fruktade Falun Gongs popularitet och kraften i den traditionella moraliska undervisningen.

Enligt officiella siffror utövade mer än 70 miljoner människor Falun Gong år 1999 – fler än medlemmarna i kommunistpartiet. Falun Gong-utövarna menar att det verkliga antalet utövare var fler än 100 miljoner.

Förutom det stora antalet utövare såg Jiang innehållet i Falun Gong som ett hot. I Falun Gong utförs stilla, meditativa övningar och man följer en lära baserad på principerna sanning, godhet och tålamod.

I ett brev som Jiang skickade till medlemmarna i politbyrån på kvällen den 25 april 1999 hävdade han att det fanns ett behov av en kampanj mot Falun Gong av ideologiska skäl: ”Skulle inte marxismen, materialismen och ateismen som våra medlemmar i kommunistpartiet upprätthåller kunna vinna slaget mot det som Falun Gong förespråkar? Det är fullständigt löjligt!”

Jiang såg det som ett slag som behövde utkämpas, medan utövarna av Falun Gong bara vill berätta för människor om sin utövning.

 

Politisk kampanj

Li Dongshengs jobb var att vinna Jiang Zemins ideologiska strid.

Efter att förföljelsen startade den 20 juli 1999 började all media i Kina föra fram rapporter som attackerade Falun Gong. Ibland hittade media helt enkelt på historier ur tomma luften. Vid andra tillfällen hävdade man att Falun Gon var ansvarigt för fruktansvärda saker som verkligen inträffat, men som inte hade något att göra med Falun Gong.

Till exempel, om en psykotisk person hade mördat människor så hävdade media att han gjorde det på grund av att han utövade Falun Gong. Falun Gong-utövarna utredde de här historierna och visade att de var falska, men de saknade den stora megafon som kommunistpartiets medier hade för att föra fram sitt budskap.

Jim Li, en elev på Pekings universitet på den tiden, började utöva Falun Gong efter att han emigrerat till USA, där han nu undervisar på college.

”Många människor kände till Falun Gong”, sade Li beträffande situationen i Kina när förföljelsen startade. De flesta kände till att det var populärt. Det ansågs vara något bra.”

”Sedan kom det plötsligt en enorm politisk kampanj och massvis med propaganda”, sade Li. ”De visste inte vad de skulle tänka om den motstridiga informationen. Många människor blev förbryllade. Utifrån sina personliga erfarenheter visste de att Falun Gong var bra. Men utifrån det som sades såg de att något misstänkt pågick.”

 

Självbränningar

Den 23 januari 2001 förändrades saker och ting. Fem personer som av CCTV identifierades som Falun Gong-uövare tände eld på sig själva på Himmelska fridens torg. Inom två timmar hade CCTV sänt ut rapporter om självbränningarna vilket man sedan fortsatte med.

Den här gången träffade kommunistpartiets propaganda en öm punkt.

”Nyheter om självbränningarna dök upp flera gånger om dagen”, sade Jim Li. ”Det var överväldigande. Folk fick se bilder och grovt språk. De bombarderades med detta.”

Jennifer Zeng var medlem i kommunistpartiet och forskare på Statsrådet. Hon greps i april 2000 för sin tro på Falun Gong. Hon befann sig i ett arbetsläger när självbränningarna ägde rum.

”Efter att jag släppts från arbetslägret, några månader efter självbränningarna, upptäckte jag att det hade skett en grundläggande förändring i människors attityd mot Falun Gong”, sade Zeng. ”På den tiden tror jag att en majoritet av människorna lurades av rapporterna.”

”Det var så många chockerande och levande bilder – de brinnande kropparna och barnet som skrek ’mamma, mamma, mamma’.”[CCTV visade en film med närbilder på barnets brända ansikte, skrikandes efter sin mamma när hon fördes in i ambulansen.]

“Och de följde upp det med många inslag, som intervjun med den 12-åriga flickan på sjukhuset och människor som var med i TV för att kritisera Falun Gong”, sade Zeng.

”Folk tror på det de ser”, sade Zeng. ”Det här vände verkligen den allmänna opinionen mot Falun Gong.”

Förföljelse

Enligt Jim Li väckte självbränningarna upp hat mot Falun Gong-utövarna.

Terry Xu var docent inom väg- och vattenbyggnad på elituniversitetet Tsinghua i Peking när självbränningarna ägde rum. Han är Falun Gong-utövare och undervisar nu på college i USA.

”Efter att självbränningarna sändes i tv tyckte människor att Falun Gong var något fruktansvärt”, sade Xu. ”De trodde att människor skadade eller dödade sig själva, [att] de blev galna på grund av detta.”

”Detta användes som den huvudsakliga ursäkten från rättsväsendet, arbetslägren, för att gripa och hjärntvätta utövare”, sade Xu. ”Självbränningarna verkade visa att Falun Gong skulle skada människor, så poliserna använde detta som en ursäkt för att gripa utövarna.”

Jennifer Zeng upplevde effekten av filmerna från självbränningen i arbetslägret. I början sade vakterna i lägret till utövarna att när vakterna behandlade dem illa så var det för deras eget bästa. Men efter självbränningarna sänts ut hade vakterna gott samvete när de misshandlade utövarna, enligt Zeng.

“De kunde inte föreställa sig att allt var påhittat”, sade hon.

En iscensatt händelse

I juli 2001 sände New Tang Dynasty Television (NTD) en dokumentär där en noggrann studie av CCTV:s propaganda hade gjorts.

NTD visade hur poliserna hade brandsläckare med sig på Himmelska fridens torg innan självbränningarna ägde rum, som om de väntade på att självbränningarna skulle starta.

CCTV hävdade att filmen från händelsen hade beslagtagits från CNN, men CNN förnekade detta. Filmen visar tydligt hur en kinesisk kameraman utan att störas av polisen kunde ta närbilder – något som är otänkbart i Kina såvida inte kameramannen jobbar ihop med polisen.

En av dem som tände eld på sig själv visades ”brinnande” med en Spriteflaska i plast mellan benen. Spriteflaskan sades vara full av bensin, men ändå exploderade den inte och varken smälte eller blev svart av sot. Självbrännarens hår hade inte heller rörts av lågorna som han sägs ha varit innesluten i.

Barnet, Liu Siying, intervjuades på sjukhuset några dagar efter självbränningen och efter att ha genomgått en luftrörsoperation, något kirurger menar borde varit omöjligt då barnet inte skulle ha kunnat prata vid det laget.

Enligt en artikel i Washington Post hade ingen av grannarna till flickans mamma någonsin sett henne utöva Falun Gong. De såg henne slå sitt barn och sin mamma, handlingar som går emot Falun Gongs läror.

Slutet för Li Dongsheng

Filmerna på självbränningen var höjdpunkten på Li Dongshengs ansträngningar för att få kineserna att hata Falun Gong. Enligt en rapport från World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong var propaganda som attackerade Falun Gong så ineffektiv att regimen efter 2005 till största delen slutade att använda den.

Li var inte bara ansvarig för propagandan. Han var också ansvarig för att hjärntvätta utövare. 2009 utnämndes han till chef för 610-byrån, och tog sedan kommandot över hela den enorma insatsen för att utrota Falun Gong i Kina.

Under Lis 14 år i ledningen för 610-byrån har Falun Dafa Information Center bekräftat att mer än 3700 Falun Gong-utövare har dödats genom tortyr och misshandel. Det verkliga antalet tros vara mycket större. Dessutom tros tiotusentals utövare ha mördats genom att ha fått sina organ stulna.

Lis karriär inom kommunistpartiet är nu över. Den 20 december tillkännagav partiet att han var under utredning, vilket betyder att han nu genomgår de intensiva förhör som är partiets specialitet.

I tillkännagivandet av Lis utredning nämndes det bara “allvarliga brott”. Det sades ingenting om att han straffas för att ha förföljt Falun Gong. I flera nyhetsreportage har gripandet av honom setts som en del i en pågående maktkamp i Peking.

“På ytan är det på grund av en maktkamp”, sade docenten Xu. ”Kineserna har ett talesätt som säger att gott kommer att belönas med gott, och ont med ont. Eftersom kommunistpartiet hittade på de här historierna för att demonisera Falun Gong så får nu Li Dongsheng sin vedergällning. Alla de andra som är inblandade i de här brotten kommer till slut också få vad de förtjänar.”

Översatt från engelska.