Ansträngd flyktingsituation i Sverige
Flyktingbarn spelar basket utanför ett tillfälligt boende för flyktingar i Sundbyberg, 13 oktober 2015. En del svenska kommuner har snabbt ställt i ordning evakueringsplatser till flyktingarna, i väntan på vanliga asylboenden. (Foto: Jonathan Nackstrand /AFP/Getty Images)


De senaste veckornas stora antal asylsökande medför stora utmaningar och det behövs mer personal för registrering av asylsökande och större tillgång på boenden, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läget är ansträngt för många svenska kommuner och myndigheter. Prognosen framöver ligger på
8 000 – 9 500 nya sökanden per vecka.

Bristen på asylboenden är så stor att några kommuner med kort varsel fått ställa i ordning evakueringsplatser. Dessa används i avvaktan på vanliga asylboenden, enligt Migrationsverket.

”Det värmer att så många hör av sig och vill hjälpa till med gåvor och frivilliginsatser…”

Eftersom en del län är överbelastade ber MSB alla länsstyrelserna att kartlägga och bedöma sin förmåga att hantera flyktingar.

Utmaningar finns till exempel när det gäller tolkningar av regelverk för asylmottagande.

− Det är många kommuner och myndigheter som står inför samma problematik när det gäller lagar och regelverk, säger Anneli Bergholm Söder, chef för avdelningen för samordning och insats på MSB.

I Piteå togs flyktingar emot för tillfälligt boende i Skoogs arena och just nu klarar man av situationen här tack vare frivilliga.

– Det värmer att så många hör av sig och vill hjälpa till med gåvor och frivilliginsatser och vi är oerhört tacksamma för pitebornas engagemang, säger Mats Berg kommunchef.

Skuldsatta bolag tillåts öppna asylboende