Anställda graviditetstestas utan vetskap


Ett ökande antal kinesiska företag kräver nu att kvinnliga arbetssökande genomgår graviditetstest, ett så kallat hCG-test. Detta test kan ge svar på om en kvinna är gravid så tidigt som tio dagar efter utebliven mens. Man använder testet som en gallringsmetod, och anställer bara kvinnor som bekräftats inte vara gravida.

Enligt en rapport i Shanghai Evening Post krävde ett företag i Shanghai av en kvinnlig arbetssökande att hon genomgick en hälsokontroll där hCG-test ingick efter att hon intervjuats. Hon visste inte att det var ett graviditetstest förrän hon såg undersökningsrapporten som bekräftade att hon inte var gravid.

Kvinnan, som nyligen tagit högskoleexamen, kände sig förolämpad och kränkt, och klagade hos företagets personalavdelning. Personalchefen förklarade för henne att det hade förekommit fall där unga kvinnor visat sig vara gravida så snart de anställts av företaget och att detta påverkade personalplaneringen. För att undvika sådana situationer hade företaget infört en policy där man testade unga kvinnliga arbetssökande.

Enligt en läkare på det stora Huadong-sjukhuset i Shanghai, utför man där hälsoundersökningar på över 1 000 arbetssökande till över 20 företag en normal månad. Bland dessa företag är det flera som kräver att hCG-testet ska tillhöra rutinproverna.

Chefen för en personalagentur sade att en av deras kunder krävde urin- och graviditetsprov från alla kvinnliga arbetssökande, och att bara icke-gravida anställdes. ”De anser sig ha rätt att känna till sina anställdas fysiska hälsotillstånd”, sade han.

Reaktionerna från regeringstjänstemän på dessa graviditetstester har varit tvetydiga. En chef på Shanghais arbets- och socialförsäkringsbyrå, sade att arbetsgivare i och för sig har rätt att känna till sina anställdas hälsotillstånd, men att det är olämpligt att göra ett graviditetstest som en del av hälsokontrollen. Han sade att om arbetsgivaren inte kan presentera goda skäl till dessa graviditetstest så kan de komma att betraktas som diskriminering.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-17/45038.html